تریپتورلین

Triptorelin
Triptorelin

موارد استفاده تریپتورلین

محلول تزریقی تریپتورلین جهت درمان کمکی سرطان پیشرفته پروستات تجویز می گردد.

توصیه مصرف تریپتورلین

 1. این دارو صرفا به روش تزریقی تجویز می شود.
 2. در صورتی که دیابت دارید، قند خون خود را به دقت کنترل کنید.

عوارض تزریق تریپتورلین

 • درد، تورم و سوزش در محل تزریق را گزارش کنید.
 • عود بیماری (افزایش درد استخوانی)، بروز خون در ادرار، احتباس ادرار در آغاز درمان (معمولا پس از یک هفته برطرف می شود)، ناتوانی جنسی، گرگرفتگی، از عوارض عمومی تریپتورلین می باشد.
 • در صورت بروز علائمی همچون "عوارض گوارشی شدید، درد قفسه سینه، تپش قلب، بی حسی دست و پا، سردرد شدید، تغییر در الگوی ادراری" آن را به پزشک معالج خود گزارش دهید.
 • برزو علامی همچون "سردرد ناگهانی، تغییر وضعیت فکری یا بینایی، افت قلبی و عروقی" را به سرعت به پزشک گزارش دهید.
نام های تجاری خارجی
 • Trelstar®
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

X

شیردهی
Ferring Gmbh
 • دکاپپتیل تزریقی پرنترال 95.6 ug (تزریقی تریپتورلین (بصورت استات))
 • دکاپپتیل دیلی پودر لیوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تزریقی 3.75 mg (پودر لیوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • دکاپپتیل پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • دکاپپتیل پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • دکاپپتیل پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • واریان فارمد
 • واریوپپتیل تزریقی پرنترال 95.6 ug (تزریقی تریپتورلین (بصورت استات))
 • واریوپپتیل پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • واریوپپتیل پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • Ipsen
 • دیفرلین تزریقی پرنترال 95.6 ug (تزریقی تریپتورلین (بصورت استات))
 • دیفرلین پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • دیفرلین پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 11.25 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت پاموات))
 • روناک
 • دکارلین تزریقی پرنترال 95.6 ug (تزریقی تریپتورلین (بصورت استات))
 • داروسازی جابرابن حیان
 • تریپتورلین پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • هما فارمد
 • میکرورلین پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 3.75 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • میکرورلین پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 11.25 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش تریپتورلین (بصورت استات))
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  11.25 .mg

  پودر تزریقی طولانی اثر

  3.75 .mg

  پودر تزریقی طولانی اثر

  95.6 .mcg

  تزریقی


  داروهای مرتبط