تری متوپریم

Trimethoprim
Trimethoprim

موارد استفاده تری متوپریم

درمان عفونت مجاری ادراری، درمان عفونت گوش میانی

توصیه مصرف تری متوپریم

مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. این دارو ممکن است تهوع، استفراغ، عوارض گوارشی ایجاد کند. موارد ذیل را گزارش کنید: بروز راش پوستی، قرمزی یا خارش پوست، احساس خستگی و ضعف شدید، خون ریزی یا کبودی غیر عادی.

نحوه مصرف تری متوپریم

این دارو ممکن است باعث کمبود فولیک اسید شود و نیاز به مصرف مکمل فولیک اسید باشد. این دارو را با شیر یا غذا استفاده کنید. 

نام های تجاری خارجی
  • Primsol®
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Trimethoprim is excreted in breast milk. The manufacturer recommends caution while using trimethoprim in a breast-feeding woman because trimethoprim may interfere with folic acid metabolism. Nondose-related effects could include modification of bowel flora. Also see the sulfamethoxazole/trimethoprim monograph for additional information.

اشکال دارویی موجود در ایران

100 mg

قرص


داروهای مرتبط