تری فلوپرازین

Trifluoperazine
Trifluoperazine

موارد استفاده تری فلوپرازین

درمان اسکیزوفرنی، درمان کوتاه مدت اضطراب غیر وابسته به اسکیزوفرنی

توصیه مصرف تری فلوپرازین

می توانید با غذا استفاده کنید. از مصرف الکل اجتناب کنید. مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید: گیجی، خواب آلودگی، احساس سبکی سر، تاری دید، تهوع، استفراغ، یبوست، احتباس ادرار، اختلال نعوظ (بصورت قابل برگشت)، کاهش عرق کردن، حساسیت به نور. موارد ذیل را گزارش کنید: عوارض عصبی مداوم (لرزش انگشت، تغییر در قدم برداشتن یا تعادل، افزایش آرامش بیش از حد، تشنج، حرکات غیر عادی، اضطراب، گیجی)، درد قفسه سینه، تپش قلب، گیجی شدید، احتباس ادرار که برطرف نشود، تغییرات الگوی قاعدگی، تغییر میل جنسی، تورم یا درد سینه، تغییرات بینایی، راش پوستی، تغییر رنگ پوست (آبی یا خاکستری شدن پوست) بدتر شدن شرایط بیماری.

نحوه مصرف تری فلوپرازین

می توانید دارو را با غذا مصرف کنید تا عوارض گوارشی آن کاهش یابد.

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Trifluoperazine is excreted into breast milk and was measurable in the serum of three nursing infants (adverse events were not reported). Milk concentrations may be higher than those found in the maternal serum. Infants should be monitored for signs of adverse events.

صنعتی کیمیدارو
  • تری فلوئوپرازین قرص خوراکی 5 mg (قرص تری فلوئوپرازین)
  • تری فلوئوپرازین محلول تزریقی داخل عضلانی 1 mg/1mL (محلول تزریقی تری فلوپرازین)
  • مرهم دارو
  • تری فلوئوپرازین قرص خوراکی 1 mg (قرص تری فلوئوپرازین)
  • تری فلوئوپرازین قرص خوراکی 2 mg (قرص تری فلوئوپرازین)
  • داروسازی کاسپین تأمین
  • تری فلوزیک محلول تزریقی داخل عضلانی 1 mg/1mL (محلول تزریقی تری فلوپرازین)
  • اتانول: الکل ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. جهت افزایش اثرات در مصرف همزمان الکل و تری فلوپرازین بیمار مورد پایش قرار گیرد و به او هشدارهای لازم داده شود. 

    گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف کاوا، آب قاشقی، سنبل الطیب، هوفاریقون اجتناب کنید (ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود). از مصرف هوفاریقون و دنگ کویی به دلیل ایجاد حساسیت به نور نیز اجتناب کنید.