ترپروستینیل

Treprostinil

مشخصات داروی ترپروستینیل


 • نام های تجاری خارجی Treprostinil
  • Remodulin®
  • Tyvaso™
 • دسته دارویی ترپروستینیل
 • مصرف ترپروستینیل در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف ترپروستینیل در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ترپروستینیل


 • Treprostinil

تداخلات دارویی ترپروستینیل


 • Treprostinil
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی ترپروستینیل

5 mg/ml

تزریقی


داروهای مرتبط