ترپروستینیل

Treprostinil

مشخصات داروی ترپروستینیل


 • نام های تجاری خارجی Treprostinil
  • Remodulin®
  • Tyvaso™
 • دسته دارویی ترپروستینیل
 • مصرف ترپروستینیل در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف ترپروستینیل در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ترپروستینیل


 • Treprostinil

تداخلات دارویی ترپروستینیل


 • Treprostinil
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی ترپروستینیل

5 mg/ml

تزریقی


داروهای مرتبط