آتومکستین

Atomoxetine
AtoMOXetine

موارد استفاده آتومکستین

قرص یا کپسول آتومکستین جهت درمان بیش فعالی (ADHD) در کودکان و بزرگسالان تجویز می شود.

توصیه مصرف آتومکستین

بهتر است، زمان مصرف آتومکستین همیشه یک ساعت مشخص از روز و بدون توجه به وعده ی غذایی باشد.

عوارض جانبی آتومکستین

تغییرات در سیستم اعصاب (از جمله خستگی و بی حالی)،تریک پذیری، اختلالات خواب، تهوع و استفراغ، کاهش اشتها، اسهال یا یبوست از عوارض جانبی عمومی داروی آتومکستین می باشد.

در صورت بروز علائم زیر به سرعت به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید:

 • درد قفسه سینه
 • تپش قلب
 • ضربات قلب بالا
 • افکار خودکشی
 • تغییرات ماندگار سیستم عصبی( به ویژه افزایش پرخاشگری )

در صورت بروز کاهش وزن، تپش قلب، خستگی، سرگیجه پزشک معالج خود را مطلع سازید.

نحوه مصرف آتومکستین

بدون توجه به وعده ی غذایی مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Strattera®
دسته دارویی

مهارکننده‌ی بازجذب نوراپی‌نفرین، انتخابی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
لابراتوارهای شهردارو
 • آتوموکستین کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوموکستین کپسول خوراکی 25 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • آتوموکستین-حکیم کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوموکستین-حکیم کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوموکستین-حکیم کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوموکستین-حکیم کپسول خوراکی 25 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • آتوموکستین کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوموکستین کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • Lilly S.a.
 • استراترا کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراترا کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراترا کپسول خوراکی 25 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراترا کپسول خوراکی 60 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراترا کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • داروسازی جالینوس
 • استراتین کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراتین کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراتین کپسول خوراکی 60 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراتین کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراتین کپسول خوراکی 25 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • داروسازی امین
 • آمیکستین کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آمیکستین کپسول خوراکی 25 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آمیکستین کپسول خوراکی 60 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آمیکستین کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آمیکستین کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • الحاوی
 • استراتوم کپسول خوراکی 60 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراتوم کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراتوم کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراتوم کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • تدبیر کالای جم
 • استراموکس کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراموکس کپسول خوراکی 25 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراموکس کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراموکس کپسول خوراکی 60 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراموکس کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • باختر بیوشیمی
 • آتوبایوکس کپسول خوراکی 60 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوبایوکس کپسول خوراکی 18 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوبایوکس کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوبایوکس کپسول خوراکی 25 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • آتوبایوکس کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • استراکسین کپسول خوراکی 10 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • استراکسین کپسول خوراکی 40 mg (کپسول آتوموکستین هیدروکلراید)
 • الکل: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود؛در صورت مصرف همزمان، برای افزایش اثر زیر نظر باشد.

  مریض را در رابطه با تاثیرات اگاه کنید

  اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg

  کپسول نرم

  18 mg

  کپسول نرم

  25 mg

  کپسول نرم

  40 mg

  کپسول نرم

  60 mg

  کپسول نرم


  داروهای مرتبط
  ونلافاکسین ضد افسردگی، مهارکننده بازجذب سروتونین/نوراپی نفرین
  فلووکسامین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  بنداموستین ترکیب ضد تومور ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده (نیتروژن موستارد)
  اگزالی‌پلاتین ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، آنالوگ پلاتین
  پروپوفل بیحس کننده عمومی
  آپومورفین ترکیب ضد پارکینسون، آگونیست دوپامین
  استامینوفن+کدئین ضد درد، اپیوئیدی
  پاپاورین گشادکننده عروق
  سورافنیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF)
  فلوکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  اکسپکتورانت+کدئین خلط آور
  تروپیسترون ضد تهوع، آنتاگونیست انتخابی گیرنده 5-HT3
  دروپریدول ضد تهوع ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال
  سانیتینیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF)
  ماپروتیلین ضد افسردگی، تتراسیکلین
  بیشتر