آتنولول

Atenolol
Atenolol

موارد استفاده آتنولول

قرص آتنولول جهت درمان فشار خون، در درمان آنژین تجویز می گردد.

توصیه مصرف آتنولول

در مصرف آتنولول موارد زیر توصیه می شود:

 1. بدون مشورت با دکتر دارو آتنولول را قطع نکنید.
 2. میتوان این دارو رابا غذا یا بدون غذا مصرف کرد.
 3. هر روز قبل از مصرف دارو نبض خود را چک کنید.
 4. اگر مبتلا به دیابت هستید قند خون خود را به دقت پایش کنید؛ چرا که مصرف آتنولول ممکن است باعث تغییر تحمل گلوکز شود و یا باعث پنهان شدن علائم مربوط به کاهش قندخون شود.
 5. در صورت کم کردن دلرو به منظور قطع آن، بیمار باید فعالیت بدنی خود را کم کند تا فشار وارده بر قلب کاهش یابد.

عوارض جانبی مصرف قرص آتنولول

این دارو ممکن است باعث بروز علائمی مانند خستگی، گیجی، کاهش فشارخون وضعیتی، تغییر در عملکرد جنسی (قابل برگشت) و یا یبوست شود.

مشاهدهی علائمی مانند درد و فشار در ناحیهی قفسه سینه، تنگی نفس، کوتاهی نفس نیازمند دخالت جدی تیم سلامت است.

در صورت مشاهده علائمی زیر، به پزشک مراجعه کنید:

 • تورم دست و پا
 • برطرف نشدن خستگی
 • افزایش وزن غیرعادی
 • یبوست مداوم

نحوه مصرف آتنولول

می‌تواند با غذا و یا بدون غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Tenormin®
دسته دارویی

ترکیب ضد آنژین

بتابلاکر، انتخابی beta-1

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Atenolol is excreted in breast milk and has been detected in the serum and urine of nursing infants. Peak concentrations in breast milk have been reported to occur between 2-8 hours after the maternal dose and in some cases are higher than the peak maternal serum concentration. Although most studies have not reported adverse events in nursing infants, avoiding maternal use while nursing infants with renal dysfunction or infants <44 weeks postconceptual age has been suggested. Beta-blockers with less distribution into breast milk may be preferred. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering atenolol to nursing women.

داروسازی رها اصفهان
 • آتنولول قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • ساپونین ایر ان
 • آتنولول قرص خوراکی 50 mg (قرص آتنولول)
 • سبحان دارو
 • آتنولول-سبحان قرص خوراکی 50 mg (قرص آتنولول)
 • آتنولول-سبحان قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • آتنولول-شفا قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • آتنولول-شفا قرص خوراکی 50 mg (قرص آتنولول)
 • دارو سازی ندا
 • آتنولول-ندا قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • داروسازی جالینوس
 • آتنولول-جالینوس قرص خوراکی 50 mg (قرص آتنولول)
 • آتنولول-جالینوس قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • داروسازی تهران دارو
 • آتنولول-تدافارم قرص خوراکی 50 mg (قرص آتنولول)
 • آتنولول-تدافارم قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • اکتوورکو
 • اکتولول قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • اکتولول قرص خوراکی 50 mg (قرص آتنولول)
 • دارو سازی حکیم
 • آتنوکیم قرص خوراکی 100 mg (قرص آتنولول)
 • آتنوکیم قرص خوراکی 50 mg (قرص آتنولول)
 • غذا: غذا میتواند غلظت سرمی داروی آتنولول را کاهش دهد.

  گیاهان/ مکمل‌های دارویی: دنگ کویی اثرات استروژنی دارد. افدرا، یوهمبین و جینسینگ ممکن است فشار خون را افزایش دهند. سیر اثرات کاهندگی شارخون دارو را افزایش می‌دهد. مدیریت: از مصرف دنگ کویی، افدرا، یوهمبین، جینسینگ و سیر خودداری کنید.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  قرص

  50 mg

  قرص