توبرامایسین

Tobramycin
Tobramycin (Systemic, Oral Inhalation)

موارد استفاده توبرامایسین

داروی استنشاقی توبرامایسین، جهت درمان سیستیک فیبروزیز تجویز می گردد. بعلاوه از این دارو جهت درمان عفونت های سودوموناسیپ استفاده می شود.

توصیه مصرف توبرامایسین

مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. موارد ذیل را گزارش کنید: کاهش حجم ادرار، تورم دست و پا، تنگی نفس، خارش و ترشحات واژن، راش، اسهال، برفک دهانی، سرگیجه، تغییر شدت شنوایی، زنگ زدن در گوش، بدتر شدن شرایط.

نحوه مصرف توبرامایسین

ممکن است نیاز به مکمل کلسیم، منیزیم، و پتاسیم داشته باشید.

Tobramycin (Ophthalmic)

موارد استفاده توبرامایسین

محلول توبرامایسین سولفات جهت درمان عفونت های سطحی چشمی برای بیمار تجویز می شود.

توصیه مصرف توبرامایسین

اجازه ندهید نوک قطره با چشم شما تماس پیدا کند یا آلوده شود (آلودگی نوک قطره می تواند باعث عفونت چشمی، آسیب به چشم و تغییرات بینایی شود). بشینید، سر خود را به عقب برگردانید و یک قطره در پلک پایین خود بریزید و کاسه چشم را به همه جهات بچرخانید. چشم ها را ببندید و به آرامی گوشه داخلی چشم را برای ۳-۵ دقیقه فشار دهید. این دارو ممکن است باعث ایجاد سوزش و تاری دید موقتی شود. هر گونه فرآورده دیگر چشمی به فاصله ۵ دقیقه از این قطره استفاده نکنید. درمانگر خود را در صورت عدم بهبود شرایط و یا بدتر شدن آن طی ۳-۴ روز مطلع سازید. 

نام های تجاری خارجی
 • TOBI®
 • AK-Tob™
 • Tobrex®
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، آمینوگلیکوزید

آنتی بیوتیک، آمینوگلیکوزید

آنتی بیوتیک، چشمی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Tobramycin is excreted into breast milk and breast-feeding is not recommended by the manufacturer; however, tobramycin is not well absorbed when taken orally. This limited oral absorption may minimize exposure to the nursing infant. Nondose-related effects could include modification of bowel flora.

Snow Pharmaceuticals, LLC
 • توبرامایسین(محلول تزریقی توبرامایسین سولفات)
 • Laboratorios Normon Sa
 • توبرامایسین نورمون 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر(محلول تزریقی توبرامایسین سولفات)
 • Chiesi
 • برامی توب 300 میلی گرم/4میلی لیتر(محلول توبرامایسین)
 • Novartis
 • توبی پودهیلر 28 میلی گرم(پودر توبرامایسین)
 • Teofarma
 • امپول نبیسینا 40 میلیگرم(محلول تزریقی توبرامایسین سولفات)
 • Cipla Ltd
 • توبامیست 300 میلی گرم/5میلی لیتر(استنشاقی توبرامایسین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.30 .%

  پماد

  10 mg/ml

  تزریقی

  28 mg

  POWDER

  300 mg/ml

  NEBULISATION

  300 mg/ml

  NEBULISATION

  40 mg/ml

  تزریقی

  50 mg/ml

  تزریقی

  60 mg/ml

  NEBULISATION

  75 mg/ml

  NEBULISATION


  داروهای مرتبط