تيروفيبان

Tirofiban
Tirofiban

موارد استفاده تيروفيبان

درمان سندروم كرونري حاد (مانند آنژين ناپايدار/ انفاركتوس ميوكارد بدون افزايش بخش ST) همراه با هپارين

توصیه مصرف تيروفيبان

اين دارو فقط به صورت داخل وريدي تجويز مي شود. در طول مدت زمان مصرف اين دارو احتمال خونريزي در شما افزايش مي يابد. در صورت خونريزي قسمتي از بدن، محل را تا قطع كامل خونريزي فشار دهيد. هرگونه كبودي يا خونريزي غيرعادي (مثل وجود خون در ادرار،مدفوع و يا استفراغ، خونريزي لثه، خونريزي واژينال ، خونريزي بيني) ، تب مقاوم به درمان و غيرمعمول، سرگيجه يا تغييرات بينايي، درد در قسمت كمر،پا يا لگن و همچنين تهوع و استفراغ مدارم را گزارش دهيد.

نام های تجاری خارجی
  • Aggrastat®
دسته دارویی

ترکیب ضد پلاکت، مهارکننده گلیکوپروتئین llb/llla

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
Algorithm
  • آگراستات 0/25 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی تیروفیبان)
  • Chiesi USA, Inc.
  • آگراستات 12.5 میلی گرم/50 میلی لیتر(محلول تزریقی تیروفیبان)
  • Mefar La Sanayii A.s
  • اگراسل(محلول تزریقی تیروفیبان)
  • عرفان طب پارس
  • تیروفیبان عرفاطب 12/5میلی گرم در50 میلی لیتر(محلول تزریقی تیروفیبان)