تیروتروپین آلفا

Thyrotropin Alfa

مشخصات داروی تیروتروپین آلفا


 • نام های تجاری خارجی Thyrotropin Alfa
  • Thyrogen®
 • دسته دارویی تیروتروپین آلفا
 • مصرف تیروتروپین آلفا در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف تیروتروپین آلفا در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف تیروتروپین آلفا


 • Thyrotropin Alfa

 • موارد استفاده تیروتروپین آلفا
 • ابزار کمکی جهت تشخیص تیروگلوبین سرمی، درمان کمکی جهت برداشت باقی مانده های بافت تیروئید پس از رادیوکتومی کامل یا نیمه کامل در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید بدون شواهد متاستاز

  استفاده احتمالی بالینی شامل موارد زیر می باشد:

  بیماران تحت درمان مهاری هورمون تیروئید که مقدار Tg در آنها قابل تشخیص نیست، بیمارانی که نیازمند ارزیابی غلظت سرمی Tg و عکس برداری رادیونوکلئوتید هستند  و آزمون های قطع هورمون را انجام نمی دهند یا متخصص آنها بر این عقیده است که استفاده از یک آزمون با حساسیت کمتر مطلوب می باشد، استفاده در بیمارانی که قادر به رسیدن به مقدار مناسب از TSH ذاتی در پاسخ به قطع هورمون تیروئید نباشند یا از نظر پزشکی قطع هورمون در آنها ممنوعیت داشته باشد، جهت برداشت باقی مانده های تیروئید به همراه ید رادیواکتیو پس از برداشت کامل تیروئید در بیمارانی که متاستاز در آنها وجود ندارد. 

  برچسب تیروتروپین آلفا


  محصولات تجاری تیروتروپین آلفا در ایران


  Genzyme Europe B.v
 • تایروژن پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1.1 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی تیروتروپین آلفا)
 • به اشتراک بگذارید






  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.