تیوتپا

Thiotepa

مشخصات داروی تیوتپا


 • نام های تجاری خارجی Thiotepa
 • دسته دارویی تیوتپا
 • مصرف تیوتپا در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.
 • مصرف تیوتپا در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف تیوتپا


 • Thiotepa

تداخلات دارویی تیوتپا


 • Thiotepa

Ethanol: Avoid ethanol (due to GI irritation).

Herb/Nutraceutical: Avoid black cohosh, dong quai in estrogen-dependent tumors.

 • Thiotepa

برچسب تیوتپا


محصولات تجاری تیوتپا در ایران


Adienne Sa
 • تپادینا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوتپا)
 • تیوتپا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوتپا)
 • نانو فناوران داروئی الوند
 • تینوپا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوتپا)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی تیوتپا

  15 mg

  پودر برای تزریق

  100 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط