تیوپنتال

Thiopental

مشخصات داروی تیوپنتال


توصیه مصرف تیوپنتال


 • Thiopental

 • موارد استفاده تیوپنتال
 • القای بیهوشی، کنترل شرایط تشنجی، درمان افزایش فشار داخل جمجمه

 • توصیه مصرف تیوپنتال
 • بیمار به آرامی از حالت بیهوشی برمی گردد بنابرین بایستی حداقل تا ۱ روز پس از دریافت دارو، فعالیت های پرخطر انجام ندهید. 

 • نحوه مصرف تیوپنتال
 • برخی از فراورده ها حاوی سدیم می باشند. 

  تداخلات دارویی تیوپنتال


  برچسب تیوپنتال


  محصولات تجاری تیوپنتال در ایران


  Vuab Pharma A.s.
 • تيوپنتال وی یو ای بی پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تيوپنتال وی یو ای بی پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • Sandoz Gmbh
 • تیوپنتال ساندوز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال ساندوز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • Rotexmedica Gmbh Arzneimittelwerk
 • تیوپنتال-پن فارما پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال-پن فارما پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • Inresa
 • تیوپنتال اینرسا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال اینرسا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • PANPHARMA GmbH
 • تیوپنتال پن فارما پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال پن فارما پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی تیوپنتال

  50 mg/ml

  تزریقی

  25 mg/ml

  تزریقی

  1 g

  پودر برای تزریق

  500 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط