تیوپنتال

Thiopental

مشخصات داروی تیوپنتال


 • نام های تجاری خارجی Thiopental
  • Pentothal® [DSC]
 • دسته دارویی تیوپنتال
 • مصرف تیوپنتال در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف تیوپنتال


 • Thiopental

 • موارد استفاده تیوپنتال
 • القای بیهوشی، کنترل شرایط تشنجی، درمان افزایش فشار داخل جمجمه

 • توصیه مصرف تیوپنتال
 • بیمار به آرامی از حالت بیهوشی برمی گردد بنابرین بایستی حداقل تا ۱ روز پس از دریافت دارو، فعالیت های پرخطر انجام ندهید. 

 • نحوه مصرف تیوپنتال
 • برخی از فراورده ها حاوی سدیم می باشند. 

  تداخلات دارویی تیوپنتال


  برچسب تیوپنتال


  محصولات تجاری تیوپنتال در ایران


  Vuab Pharma A.s.
 • تيوپنتال وی یو ای بی پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تيوپنتال وی یو ای بی پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • Sandoz Gmbh
 • تیوپنتال ساندوز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال ساندوز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • Rotexmedica Gmbh Arzneimittelwerk
 • تیوپنتال-پن فارما پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال-پن فارما پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • Inresa
 • تیوپنتال پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال اینرسا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال اینرسا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • تیوپنتال پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیوپنتال سدیم)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی تیوپنتال

  50 mg/ml

  تزریقی

  25 mg/ml

  تزریقی

  1 g

  پودر برای تزریق

  500 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط