تیامین

Thiamine

مشخصات داروی تیامین


 • نام های تجاری خارجی Thiamine
 • دسته دارویی تیامین
 • مصرف تیامین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: A مطالعات انسانی خطری را نشان نداده اند.

توصیه مصرف تیامین


 • Thiamine

 • موارد استفاده تیامین
 • درمان کمبود تیامین شامل بربری، انسفالوپتی ورنیک، سندرم کورساکف، التهاب عصبی وابسته به بارداری یا در افراد الکلی

  به عنوان مکمل غذایی

 • توصیه مصرف تیامین
 • دستورهای غذایی را دنبال کنید. تنگی نفس، خارش، یا بروز راش پوستی را گزارش کنید. 

 • نحوه مصرف تیامین
 • منابع غذایی شامل حبوبات، گوشت خوک، گوشت گاو، غلات، مخمر، سبزیجات تازه می باشد. شرایط کمبود می تواند در مدت زمان اندکی مثل ۳ هفته بعد از عدم حضور تیامین در رژیم غذایی اتفاق بیفتد. 

  تداخلات دارویی تیامین


  • Thiamine

  اتانول: الکل ممکن است باعث کاهش جذب تیامین شود. 

  غذا: رژیم های غذایی غنی از کربوهیدرات ممکن است باعث افزایش نیاز به تیامین شود. 

  به اشتراک بگذارید