توکسوئید تتانوس جذب سطحی شده

Tetanus Toxoid Adsorbed

مشخصات داروی توکسوئید تتانوس جذب سطحی شده


  • نام های تجاری خارجی Tetanus Toxoid Adsorbed
  • دسته دارویی توکسوئید تتانوس جذب سطحی شده
  • مصرف توکسوئید تتانوس جذب سطحی شده در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف توکسوئید تتانوس جذب سطحی شده


  • Tetanus Toxoid Adsorbed
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی توکسوئید تتانوس جذب سطحی شده

-

تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲