ایمونوگلوبولین کزاز

Tetanus Immune globulin

مشخصات داروی ایمونوگلوبولین کزاز


 • نام های تجاری خارجی Tetanus Immune globulin
  • HyperTET™ S/D
 • دسته دارویی ایمونوگلوبولین کزاز
 • مصرف ایمونوگلوبولین کزاز در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ایمونوگلوبولین کزاز


 • Tetanus Immune Globulin (Human)

 • موارد استفاده ایمونوگلوبولین کزاز
 • پیشگیری از کزاز پس از آسیب؛زمانی که شرایط قبلی واکسیناسیون مشخص نباشد. 

  کمیته ایمنی سازی، ایمنی سازی غیرفعال توسط ایمونوگلوبین کزاز را در موارد زیر توصیه می کند: 

  افرادی که زخم آنها تمیز نیست یا کوچک است یا افرادی که در آنها منع مصرف توکسوئیدهای کزاز وجود دارد و یک دوره اولیه واکسیناسیون توسط توکسوئیدهای کزاز را تمام نکرده اند. 

  افرادی که در حوادث سهمگین مثل بمب گذاری زخمی شده اند که زخم آنها نفوذ کننده است و پوست آنها آسیب دیده است و در ۵ سال گذشته یادآور واکسن کزاز دریافت نکرده اند، مصرف این دارو بایستی جهت افراد بزرگتر از ۶۰ سال نگه داشته شود. 

  برچسب ایمونوگلوبولین کزاز


  محصولات تجاری ایمونوگلوبولین کزاز در ایران


  Green Cross
 • سرو-تت تزریقی پرنترال 250 [iU]/1mL (تزریقی تتاتوس ایمونوگلوبولین)
 • Kedrion
 • تتانوس گاما تزریقی پرنترال 250 [iU]/1mL (تزریقی تتاتوس ایمونوگلوبولین)
 • تتانوس تزریقی پرنترال 250 [iU]/1mL (تزریقی تتاتوس ایمونوگلوبولین)
 • Csl Behring Gmbh
 • تتاگام پی تزریقی پرنترال 250 [iU]/1mL (تزریقی تتاتوس ایمونوگلوبولین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.