تریفلونوماید

Teriflunomide

مشخصات داروی تریفلونوماید


 • نام های تجاری خارجی Teriflunomide
 • Aubagio

 • دسته دارویی تریفلونوماید
 • مصرف تریفلونوماید در بارداری

توصیه مصرف تریفلونوماید


 • Teriflunomide

برچسب تریفلونوماید


محصولات تجاری تریفلونوماید در ایران


داروسازی دکتر عبیدی
 • جیوماید قرص خوراکی 14 mg (قرص تری فلونوماید)
 • زیست دارو دانش
 • تبازیو قرص خوراکی 14 mg (قرص تری فلونوماید)
 • داروسازی زهراوی
 • تریجیو قرص خوراکی 14 mg (قرص تری فلونوماید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی تریفلونوماید

  14 mg

  قرص


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲