تربوتالین

Terbutaline
Terbutaline

موارد استفاده تربوتالین

گشاد کننده برونش ها در انسداد مجاری تنفسی و آسم برونشیال

توصیه مصرف تربوتالین

ممکن است اضطراب، سرگیجه، خستگی، خشکی دهان، درد شکمی تجربه کنید. موارد ذیل را گزارش کنید: عوارض گوارشی که برطرف نشود، سرگیجه، خستگی، تغییرات بینایی، افزایش وزن ناگهانی، تورم دست و پا، درد قفسه سینه، تپش قلب، بی خوابی، اضطراب، بیش فعالی، گرفتگی عضلانی، لرزش، درد، راش پوستی. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

بتا2 آگونیست

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Terbutaline is excreted in breast milk; concentrations are similar to or higher than those in the maternal plasma. Based on information from four cases, exposure to the breast-fed infant would be <1% of the weight-adjusted maternal dose. Adverse events were not observed in nursing infants (Boréus, 1982; Lönnerholm, 1982).

AstraZeneca
 • بریکانیل قرص خوراکی 5 mg (قرص تربوتالین سولفات)
 • گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف افدرا، یوهیمب اجتناب کنید (زیرا ممکن است باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی شود). 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  0.5 .mg/ml

  تزریقی

  5 mg

  قرص

  -

  NEBULISATION


  داروهای مرتبط