تنکتپلاز

Tenecteplase
Tenecteplase

موارد استفاده تنکتپلاز

تنکتپلاز جهت از بین بردن لخته خونی عروق قلبی در بیماران با سکته قلبی (با بالا رفتن قطعه ST) داشته اند توجویز می شود.

توصیه های پیشنهاد شده جهت درمان STEMI: 

درد قفسه سینه به مدت بیش از ۲۰ دقیقه، آغاز درد قفسه سینه طی ۱۲ ساعت قبل باشد (یا طی ۱۲-۲۴ ساعت قبل در بیمار با علایم ایسکمی شدید باشد)، بالا رفتن قطعه ST بیش از ۰/۱  که توسط حداقل دو الکترود سینه ای پشت سرهم یا دو الکترود پایی کنار هم استفاده شود. 

توصیه مصرف تنکتپلاز

این دارو به روش تزریق آهسته تجویز می شود، شما به دقت در هنگام درمان و بعد از آن مورد پایش قرار خواهید گرفت. به سرعت هر گونه درد، قرمزی، سوزش، تورم یا تراوش در محل تزریق را گزارش کنید. پس از تزریق احتمال خون ریزی افزایش خواهد یافت، راهنمایی های درمانگر خود را در خصوص ماندن در تخت و کاهش آسیب جلوگیری کنید. در صورت بروز خون ریزی، به سرعت گزارش کنید و موضع را فشار دهید تا خون ریزی کاملا بند بیاید. موارد ذیل را گزارش کنید: درد غیر عادی (سردرد شدید، درد مفصلی، درد قفسه سینه، خون ریزی و کبودی غیر عادی، بروز خون در ادرار یا مدفوع یا خلط، خون ریزی لثه، تغییرات بینایی، تنگی نفس.  

نام های تجاری خارجی
  • TNKase®
دسته دارویی

ترکیب تجزیه کننده لخته (ترومبولیتیک)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Boehringer Ingelheim
  • متالایز 50 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی تنکتپلاز)