تیکوپلانین

Teicoplanin

مشخصات داروی تیکوپلانین


 • نام های تجاری خارجی Teicoplanin
 • دسته دارویی تیکوپلانین
 • مصرف تیکوپلانین در بارداری

توصیه مصرف تیکوپلانین


 • Teicoplanin

برچسب تیکوپلانین


محصولات تجاری تیکوپلانین در ایران


داروسازی جابرابن حیان
 • تیکوپلانین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • داروسازی اکسیر
 • تیکوپلانین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • اکسی پلانین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • اکسی پلانین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • Cipla
 • تیکوسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • تیکوسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • Aventis Pharma
 • تارگوسید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • تارگوسید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • Myungmoon
 • تکونین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • رستا ژن دارو
 • تیکومیکس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • تیکومیکس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی تیکوپلانین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی تیکوپلانین

  200 mg

  پودر تزریقی

  400 mg

  پودر تزریقی