استامینوفن+کدئین

Acetaminophen+Codeine
Acetaminophen and Codeine

موارد استفاده استامینوفن+کدئین

استامینوفن کدئین جهت تسکین درد تجویز می گردد.

توصیه مصرف استامینوفن+کدئین

به استامینوفن و کدئین به صورت جداگانه مراجعه کنید.

نحوه مصرف استامینوفن+کدئین

این دارو را با غذا مصرف کنید.

نام های تجاری خارجی
 • Capital® and Codeine
 • Tylenol® with Codeine No. 3
 • Tylenol® with Codeine No. 4
دسته دارویی

ضد درد، اپیوئیدی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Refer to Codeine monograph.

تولیدی فاران شیمی تویسرکان
 • استامینوفن کدئین 300/20 میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی اکسیر
 • استامینوفن کدئین-اکسیر(قرص استامینوفن/کدئین)
 • استامینوفن کدئین-اکسیر 300/10(قرص استامینوفن/کدئین)
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • استامینوفن کدئین 300/20(قرص استامینوفن/کدئین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • استامینوفن کدئین (300/20)(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی خوارزمی
 • استامینوفن کدئین 300/20 میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • دارو سازی سها
 • استامینوفن کدئین سها 300/20 میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • دارو سازی حکیم
 • استامینوفن کدئین-حکیم 300/20(قرص استامینوفن/کدئین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • استامینوفن کدئین 300/20 - شفا(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروئی آرایشی و بهداشتی مینو
 • استامینوفن کدئین مینو 300/20میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروئی فاخر
 • استامینوفن کدئین300/20 میلیگرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • دارو سازی سونا طب پارسه
 • استامینوفن کدئین 300/20میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی سامی ساز
 • استامینوفن کدئین 300/20 میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • پانافن کدئین 300/20میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی جالینوس
 • استامینوفن کدئین 300 میلی گرم/20میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کداست 300/20(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • پارانوپین 300/20(قرص استامینوفن/کدئین)
 • سبحان دارو
 • استاکدین300/20 میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی آریا
 • کدامول 300/20(قرص استامینوفن/کدئین)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • استامینوفن کدئین 300/20 میلی گرم(قرص استامینوفن/کدئین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • تمپرافن-سی 300/20میلی گرم(کپسول حاوی مایع استامینوفن/کدئین فسفات)
 • داروسازی دانا
 • استاژل -سی 300/20(کپسول حاوی مایع استامینوفن/کدئین فسفات)
 • اتانول: مصرف زیاد اتانول باعث افزایش احتمال بروز سمیت کبدی مرتبط با استامینوفن می شود. از مصرف اتانول خودداری کنید.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  کپسول نرم

  -

  قرص


  داروهای مرتبط