تامسولوسین

Tamsulosin
Tamsulosin

موارد استفاده تامسولوسین

درمان علائم بزرگی خوش خیم پروستات

توصیه مصرف تامسولوسین

ممکن است در اولین دز گیجی ایجاد کند. ممکن است موارد ذیل را ایجاد کند: افت فشار وضعیتی، اختلال در نعوظ (برگشت پذیر است و تحمل نسبت به آن ایجاد می شود)، سردرد، آبریزش بینی. تپش قلب، ضربان قلب شدید، گرفتگی قفسه سینه، گیجی شدید یا بیهوش شدن، نعوظی که بیش از ۴ ساعت ادامه یابد. 

نحوه مصرف تامسولوسین

روزانه یک عدد، نیم ساعت بعد از یک وعده غذایی مشخص استفاده کنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Flomax®
دسته دارویی

آلفا1 بلاکر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
دارو سازی تسنیم
 • پروترال اپاس قرص پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (قرص پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • پروترال کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • دارو سازی سها
 • تامسولوسین کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • داروسازی آریا
 • تامسولوسین آریا کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • Hexal
 • تامسولوسین هگزال کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • تامسولوسین-حکیم کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • مدالوسین کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • صنعتی کیمیدارو
 • پروستام کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • داروسازی ثنامد
 • تامولیکس کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • تامسوتک کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • داروسازی اکسیر
 • مکسولوسین کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • Astellas Pharma Europe
 • امنیک کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای رازک
 • تاموسین کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • تدالوسین کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • امنیسین کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • اکتوورکو
 • تامسوور کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • تامزو کپسول پیوسته رهش خوراکی 0.4 mg (کپسول پیوسته رهش تامسولوسین هیدروکلراید)
 • غذا: ناشتا بودن فراهمی زیستی را تا ۳۰% افزایش می دهد و حداکثر غلظت سرمی را از ۴۰% به ۷۰% می رساند. نیم ساعت بعد از یک وعده غذایی مشخص، هر روز استفاده کنید. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث کاهش سطح تامسولوسین شود.  برخی از داروهای گیاهی خواص کاهندگی فشار خون دارند یا ممکن است باعث افزایش اثرات افت فشار خون شوند. اطلاعات محدودی در خصوص ترکیب نخل اره ای و تامسولوسین موجود است. از مصرف توت مار سیاه، خشخاش، گل حسن یوسف، گل مهرطلا، دارواش، تلفونی، گزنه، کیسه کیشیش اجتناب کنید. از مصرف نخل اره ای اجتناب کنید. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  0.4 .mg

  کپسول با پلت طولانی رهش

  0.4 .mg

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط
  کلرفنیرامین+دکسترومتورفان+فنیل‌افرین مشتق آلکیل آمین آگونیست آلفا آدرنرژیک ضد سرفه دکونژستانت آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  ریتوناویر ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده پروتئاز
  دوکسپین ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع سوم)
  متوپرولول ترکیب ضد آنژین بتابلاکر، انتخابی بتا1
  پاروکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین ضد سرفه دکونژستانت
  کلروکین آمینوکینولین (ضد مالاریا)
  میرتازاپین ضد افسردگی، آنتاگونیست آلفا-2
  نورتریپتیلین ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع دوم)
  برینزولامید+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
  کدئین ضد درد، اپیوئیدیضد سرفه
  تولترودین ترکیب آنتی کولینرژیک
  آ.اس.آ+کدئین ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
  تیوریدازین ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
  آمی تریپتیلین ضد افسردگی، سه‌حلقه‌ای (آمین نوع سه)
  بیشتر