سورفکتانت

Surfactant
Bovine Lipid Extract Surfactant

موارد استفاده سورفکتانت

درمان سندرم زجر تنفسي نوزادان

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

سورفکتانت ریه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Bles Biochemicals Inc.
  • بلس سوسپانسیون تزریقی از راه تراشه 27 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون تزریقی ُسورفکتانت ریوی)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    27 mg/ml

    سوسپانسیون تزریقی


    داروهای مرتبط