سوماتریپتان+ناپروکسن

Sumatriptan+Naproxen
Sumatriptan and Naproxen

موارد استفاده سوماتریپتان+ناپروکسن

قرص سوماتریپتان+ناپروکسن در دسته دارویی ضد میگرن قرار دارد و جهت درمان میگرن حاد با/بدون علائم اورا تجویز می گردد.

توصیه مصرف سوماتریپتان+ناپروکسن

به سوماتریپتان و ناپروکسن جداگانه مراجعه شود.

نحوه مصرف سوماتریپتان+ناپروکسن

 • قرص سوماتریپتان+ناپروکسن را می توانید همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.
 • بعضی از محصولات ممکن است سدیم داشته باشند.
نام های تجاری خارجی
 • Treximet™
دسته دارویی

ترکیب ضد میگرن

داروی ضد التهاب غیر استروییدی (NSAID)، خوراکی

آگونیست گیرنده 5HT1B,1D

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Sumatriptan and naproxen are excreted in breast milk. Breast-feeding is not recommended. Also refer to individual agents.

داروسازی جالینوس
 • سوماتریپتان/ناپروکسن قرص خوراکی 85 mg/500 mg (قرص سوماتریپتان / ناپروکسن)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص


  داروهای مرتبط