استرانسیوم (89Sr) کلراید

Strontium (89Sr) Chloride

مشخصات داروی استرانسیوم (89Sr) کلراید


  • نام های تجاری خارجی Strontium (89Sr) Chloride
  • Metastron

  • دسته دارویی استرانسیوم (89Sr) کلراید
  • مصرف استرانسیوم (89Sr) کلراید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

توصیه مصرف استرانسیوم (89Sr) کلراید


  • Strontium (89Sr) Chloride
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی استرانسیوم (89Sr) کلراید

1 mCi/ml

محلول تزریقی