سفوسبوویر+ولپاتاسویر

Sofosbuvir+Velpatasvir

مشخصات داروی سفوسبوویر+ولپاتاسویر


 • نام های تجاری خارجی Sofosbuvir+Velpatasvir
 • Epclusa

 • دسته دارویی سفوسبوویر+ولپاتاسویر
 • مصرف سفوسبوویر+ولپاتاسویر در بارداری

توصیه مصرف سفوسبوویر+ولپاتاسویر


 • Sofosbuvir+Velpatasvir

برچسب سفوسبوویر+ولپاتاسویر


محصولات تجاری سفوسبوویر+ولپاتاسویر در ایران


Adit Lifesciences
 • سوفوسبوویر/ ولپاتاسویر قرص خوراکی 400 mg/100 mg (قرص سوفوسبوویر/ ولپاتاسویر)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی سفوسبوویر+ولپاتاسویر

  -

  قرص