سدیم تترادسیل

Sodium Tetradecyl
Sodium Tetradecyl

موارد استفاده سدیم تترادسیل

درمان واریس

توصیه مصرف سدیم تترادسیل

ممکن است محل تزریق دچار تغییر رنگ دائمی شود. ممکن است سردرد، تهوع و استفراغ تجربه کنید. درد قفسه سینه و تنگی نفس را به سرعت گزارش کنید. 

نام های تجاری خارجی
  • Sotradecol®
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Std Pharmaceutical Products Ltd
  • فیبرووین محلول تزریقی تزریقی 1 % 2mL(محلول تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
  • فیبرووین محلول تزریقی تزریقی 0.2 % 5mL(محلول تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
  • فیبرووین محلول تزریقی تزریقی 3 % 2mL(محلول تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
  • فیبرو-وین محلول تزریقی تزریقی 0.2 % 5mL(محلول تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
  • فیبرووین محلول تزریقی تزریقی 0.5 % 2mL(محلول تزریقی سدیم تترا دسیل سولفات)