سدیم تترادسیل

Sodium Tetradecyl

مشخصات داروی سدیم تترادسیل


 • نام های تجاری خارجی Sodium Tetradecyl
  • Sotradecol®
 • دسته دارویی سدیم تترادسیل
 • مصرف سدیم تترادسیل در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف سدیم تترادسیل در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف سدیم تترادسیل


 • Sodium Tetradecyl

 • موارد استفاده سدیم تترادسیل
 • درمان واریس

 • توصیه مصرف سدیم تترادسیل
 • ممکن است محل تزریق دچار تغییر رنگ دائمی شود. ممکن است سردرد، تهوع و استفراغ تجربه کنید. درد قفسه سینه و تنگی نفس را به سرعت گزارش کنید. 

  برچسب سدیم تترادسیل


  محصولات تجاری سدیم تترادسیل در ایران


  Std Pharmaceutical Products Ltd
 • فیبرووین تزریقی پرنترال 1 % 2mL(تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
 • فیبرووین تزریقی پرنترال 0.2 % 5mL(تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
 • فیبرووین تزریقی پرنترال 3 % 2mL(تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
 • فیبرو-وین تزریقی پرنترال 0.2 % 5mL(تزریقی سدیم تترادسیل سولفات)
 • فیبرووین تزریقی پرنترال 0.5 % 2mL(تزریقی سدیم تترا دسیل سولفات)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سدیم تترادسیل

  3 %

  تزریقی

  0.2 .%

  تزریقی

  0.5 .%

  تزریقی

  1 %

  تزریقی