سدیم هیپوکلریت

Sodium Hypochlorite

مشخصات داروی سدیم هیپوکلریت


 • نام های تجاری خارجی Sodium Hypochlorite
  • Dakin's Solution
  • Di-Dak-Sol
 • دسته دارویی سدیم هیپوکلریت
 • مصرف سدیم هیپوکلریت در بارداری

توصیه مصرف سدیم هیپوکلریت


 • Sodium Hypochlorite Solution

 • موارد استفاده سدیم هیپوکلریت
 • درمان بیماری قارچی پای ورزشکاران (0.5%)؛

  شستشوی زخم (0.5%)؛

  ضدعفونی کردن وسایل و تجهیزات (5%)

 • توصیه مصرف سدیم هیپوکلریت
 • از تماس محلول با چشم اجتناب شود. بدتر شدن شرایط را گزارش دهید.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سدیم هیپوکلریت

  0.55 .%(AvailableCl)

  محلول