سدیم کلراید

Sodium Chloride

مشخصات داروی سدیم کلراید


 • نام های تجاری خارجی Sodium Chloride
  • 4-Way® Saline Moisturizing Mist [OTC]
  • Altachlore [OTC]
  • Altamist [OTC]
  • Ayr® Allergy Sinus [OTC]
  • Ayr® Baby Saline [OTC]
  • Ayr® Saline No-Drip [OTC]
  • Ayr® Saline [OTC]
  • Breathe Free® [OTC]
  • Deep Sea [OTC]
  • Entsol® [OTC]
  • HuMist® for Kids [OTC]
  • HuMist® [OTC]
  • HyperSal®
  • Little Noses® Saline [OTC]
  • Little Noses® Sterile Saline Nasal Mist [OTC]
  • Little Noses® Stuffy Nose Kit [OTC]
  • Muro 128® [OTC]
  • Na-Zone® [OTC]
  • Nasal Moist® Saline [OTC]
  • Nasal Spray [OTC] [DSC]
  • NāSal™ [OTC]
  • Ocean® for Kids [OTC]
  • Ocean® [OTC]
  • Pretz® [OTC]
  • Rhinaris® [OTC]
  • Saline Mist [OTC]
  • Simply Saline® Baby [OTC]
  • Simply Saline® Nasal Moist® [OTC]
  • Simply Saline® [OTC]
  • Syrex
  • Wound Wash Saline™ [OTC]
 • دسته دارویی سدیم کلراید
 • مصرف سدیم کلراید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف سدیم کلراید در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف سدیم کلراید


 • Sodium Chloride

 • موارد استفاده سدیم کلراید
 • تزریقی: تامین سدیم در بیمارانی که محدودیت مصرف خوراکی سدیم دارند (مخصوصا در حالت افت سدیم خون یا سندروم low salt)

  سدیم کلراید تغلیظ شده: به عنوان کمکی در مایع درمانی تزریقی

  سدیم کلراید هایپرتونیک: افت شدید سدیم و کلر خون

  سدیم کلراید هایپوتونیک: محلول آبرسان

  نرمال سالین: تامین آب و نمک از دست رفته

  چشمی: کاهش اِدِم قرنیه

  استنشاقی: تامین رطوبت سیستم تنفسی؛ کم کردن احتقان به وجود آمده بر اثر سرماخوردگی و آلرژی؛ به عنوان رقیق کننده برای محلول‌های گشادکننده‌ی برونش که قبل از استنشاق به رقیق شدن نیاز دارند.

  فرم داخل بینی: بازگرداندن رطوبت غشاهای داخل بینی

  شستشو: تمیز کردن و شستشوی زخم

  برچسب سدیم کلراید


  محصولات تجاری سدیم کلراید در ایران


  شیراز سرم
 • سدیم کلراید محلول جهت شستشو 0.9 % 1000mL(محلول سدیم کلراید)
 • دکستروز / سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز / سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز / سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • داروسازی ثامن
 • سدیم کلراید محلول جهت شستشو 0.9 % 3L(محلول سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول جهت شستشو 0.9 % 2L(محلول سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.45 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 10mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول استنشاقی 7 % 4mL(محلول سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • ثاموسالین محلول استنشاقی 7 % 4mL(محلول سدیم کلراید)
 • Aculife Healthcare Private Limited
 • سدیم کلراید محلول جهت شستشو 0.9 % 500mL(محلول سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.45 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/ سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • ان اس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • داروسازی شهید قاضی
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 100mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 5mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 250mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 5 % 50mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.45 % 250mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • هایپرسالین محلول تزریقی پرنترال 5 % 50mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • دکستروز/ سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.45 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.45 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/ سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 250mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 20 % 50mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • Polifarma
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.45 % 1000mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • پولیفلکس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • ایزوتونیک سدیم محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • پولیدکس محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • پلیفلکس دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 5 % 5mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سالین واش محلول جهت شستشو 0.9 % 1000mL(محلول سدیم کلراید)
 • فیزیوپیک محلول چشمی 0.9 % 5mL(محلول سدیم کلراید)
 • سالین واش محلول جهت شستشو 0.9 % 500mL(محلول سدیم کلراید)
 • ناتریپیک محلول، قطره چشمی 5 % 0.5mL(محلول، قطره سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 250mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • Baxter
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 1000mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • سدیم کلراید محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 1000mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • ناتریسالت پماد چشمی 5 % 5g(پماد سدیم کلراید)
 • رینوسالتین اسپری از راه بینی 0.65 % 20mL(اسپری سدیم کلراید)
 • ناتریسالت محلول، قطره چشمی 5 % 10mL(محلول، قطره سدیم کلراید)
 • رینوسالتین محلول، قطره از راه بینی 0.65 % 20mL(محلول، قطره سدیم کلراید)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دی بی-سالین اسپری از راه بینی 0.65 % 20mL(اسپری سدیم کلراید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • دکوسالین اسپری از راه بینی 0.65 % 20mL(اسپری سدیم کلراید)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • نورمونیکس اسپری از راه بینی 0.65 % 25mL(اسپری سدیم کلراید)
 • ایران آوند فر
 • راینوپ اسپری از راه بینی 0.65 % 20mL(اسپری سدیم کلراید)
 • راینوپ اسپری از راه بینی 0.9 % 20mL(اسپری سدیم کلراید)
 • رامو فارمین
 • سدیم کلراید محلول، قطره از راه بینی 0.65 % 20mL(محلول، قطره سدیم کلراید)
 • داروسازی خوارزمی
 • سولوراید اسپری از راه بینی 0.65 % 20mL(اسپری سدیم کلراید)
 • Kocak Farma
 • مدیفلکس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • HAVER FARMA
 • بیوفلکس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • Cetinkaya
 • پروفلکس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • Eurolife Healthcare Pvt Ltd
 • دی ان اس محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • Turk Ilac ve Serum Sanayi A.S.
 • ترکفلکس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • TURKTIPSAN A.S.
 • نئوفلکس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • MS Pharma
 • لافلکس محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500mL(محلول تزریقی سدیم کلراید)
 • لافلکس محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی سدیم کلراید

  -

  بالک

  0.9 .%,ml

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی

  0.90 .%,ml

  محلول تزریقی

  0.45 .%,ml

  محلول تزریقی

  0.45 .%,ml

  محلول تزریقی

  0.9 .%,ml

  محلول تزریقی

  0.9 .%,ml

  محلول تزریقی

  0.9 .%,ml

  محلول تزریقی

  0.9 .%,ml

  محلول تزریقی

  5 %

  پماد

  0.9 .%

  محلول

  0.9 .%

  محلول

  0.65 .%

  محلول/قطره

  5 %

  محلول/قطره

  0.9 .%

  اسپری

  0.65 .%

  اسپری


  داروهای مرتبط