سدیم بنزوات+سدیم فنیل استات

Sodium Phenylacetate and Sodium Benzoate
Sodium Phenylacetate and Sodium Benzoate

موارد استفاده سدیم بنزوات+سدیم فنیل استات

سدیم بنزوات+سدیم فنیل استات جهت درمان کمکی افزایش غلظت آمونیاک در خون و انسفالوپتی در بیماران با اختلال سیکل اوره تجویز می شود.

بیماران با اختلال سیکل اوره افراد با نقص کامل یا نسبی کرباموییل فسفات سنتتاز (CPS)، ارنیتین ترانس کرباموییلاز (OTC)، آرژینوسوکسینات لیاز (ASL)، آرژینوسوکسینات سنتتاز (ASS)؛ می باشند.

بعلاوه سدیم بنزوات+سدیم فنیل استات جهت استفاده به همراه همودیالیز در کمای افزایش آمونیاک شدید نوزادی، انسفالوپتی افزایش آمونیاک در خون متوسط تا شدید، افزایش آمونیاک در خون که به درمان اولیه پاسخ نمی دهد؛ استفاده می شود.

نحوه مصرف سدیم بنزوات+سدیم فنیل استات

دادن مکمل کالری و محدود کردن پروتئین رژیم غذایی بایستی بخشی از درمان باشد. مصرف کالری بایستی بیش از ۸۰ کالری/کیلوگرم/روز باشد. 

نام های تجاری خارجی
  • Ammonul®
دسته دارویی

پادزهر

درمان کننده اختلالات چرخه اوره (UCD)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

محلول

-

تزریقی


داروهای مرتبط