سدیم استات

Sodium acetate
Sodium Acetate

موارد استفاده سدیم استات

منبع سدیم در حجم بالای مایعات وریدی جهت پیشگیری و تصحیح کمبود سدیم در بیماران با مصرف محدود، جهت رفع اسیدوز از راه تبدیل به بی کربنات

نحوه مصرف سدیم استات

سدیم استات بی آب (2meq/ml):

1ml=164 mg sodium acetate anhydrous=2meq sodium (64mg  و acetate (118mg

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

مکمل الکترولیتی، تزریقی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Sodium is found in breast milk. Sodium requirements do not change during lactation (IOM, 2004).

اشکال دارویی موجود در ایران

-

محلول تغلیظ شده تزریقی


داروهای مرتبط