سیلور سولفادیازین

Silver Sulfadiazine
Silver Sulfadiazine

موارد استفاده سیلور سولفادیازین

پیشگیری و درمان سوختگی درجه ۲ و ۳ 

توصیه مصرف سیلور سولفادیازین

معمولا توسط متخصصین، جهت کنترل سوختگی تجویز می شود. راش و خارش پوستی را گزارش کنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Silvadene®
 • SSD AF®
 • SSD®
 • Thermazene®
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

It is not known if sulfadiazine is found in breast milk following topical application; however, sulfonamide serum concentrations may reach therapeutic levels following application to extensive areas. Oral sulfadiazine is contraindicated in nursing mothers since sulfonamides cross into the milk and may cause kernicterus in the newborn (refer to Sulfadiazine monograph).

ایران ناژو
 • سیلور سولفادیازین-ناژو کرم موضعی 1 % 50g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • سیلور سولفادیازین-ناژو کرم موضعی 1 % 500g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • سبحان دارو
 • سیلور سولفادیازین کرم موضعی 1 % 500g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • سیلورسولفادیازین کرم موضعی 1 % 50g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • عماد درمان پارس
 • سیلورسولفادیازین-عماد کرم موضعی 1 % 50g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • سیلورسولفادیازین-عماد کرم موضعی 1 % 500g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • فلامکسین کرم موضعی 1 % 50g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • ایران آوند فر
 • سیلبرن کرم موضعی 1 % 50g(کرم سیلور سولفادیازین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg/g

  کرم


  داروهای مرتبط