سِوِلامر

Sevelamer
Sevelamer

موارد استفاده سِوِلامر

کاهش و کنترل فسفر سرمی در بیماران کلیوی مزمن

توصیه مصرف سِوِلامر

با غذا مصرف کنید. قرص را نشکنید و نجوید. ممکن است سردرد، گیجی، تهوع، استفراغ، سوزش معده، اسهال، خارش، درد ملایم یا گرفتگی عصبی عضلانی را تجربه کنید.

نحوه مصرف سِوِلامر

با غذا مصرف کنید. ممکن است کاهش فولیک اسید، ویتامین D،E،K اتفاق بیفتد. بسیاری از بیماران تحت همودیالیز در کارآزمایی های بالینی، مکمل ویتامین دریافت کردند.  

نام های تجاری خارجی
 • Renagel®
 • Renvela®
دسته دارویی

جمع کننده فسفات

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known whether sevelamer is excreted in human milk. Because sevelamer may cause a reduction in the absorption of some vitamins, it should be used with caution in nursing women.

Genthon B.v.
 • سولامر کربنات جنتون قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر کربنات)
 • بهستان فارمد
 • سولاژن قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر کربنات)
 • Genzyme Europe B.v
 • رنولا قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر کربنات)
 • رنولا پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 2.4 g (پودر برای تهیه سوسپانسیون سولامر کربنات)
 • رناژل قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • تولیدی فاران شیمی تویسرکان
 • رنوفا قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر کربنات)
 • ردوفو قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • دارو سازی تسنیم
 • تاولامر قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر کربنات)
 • داروسازی زهراوی
 • سولامر هیدروکلراید قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • Emcure Pharmaceuticals Ltd.
 • فوزیل قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • داروسازی ابوریحان
 • رناسو قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • داروسازی اکسیر
 • سواژل قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • داروسازی امین
 • ریبامر قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • داروسازی اوه سینا
 • سولاوین قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • دارو سازی سها
 • رنالایو قرص خوراکی 800 mg (قرص سولامر هیدروکلراید)
 • کیمیا سلامت ایرانیان
 • سولامر کربنات پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 2.4 g (پودر برای تهیه سوسپانسیون سولامر کربنات)
 • غذا: ممکن است باعث کاهش جذب ویتامین D،E،K و فولیک اسید شود، بایستی باغذا مصرف شود و مکمل ویتامین مصرف شود.