سکرتین

Secretin
Secretin

موارد استفاده سکرتین

آزمون تحریک سکرتین جهت تشخیص اختلال ترشحی پانکراس، جهت تشخیص گاسترینوما (سندروم زولینگر-الیسون)، تسهیل عکس برداری به کمک تکنیک کلوناژیوپانکراتوگرافی رتروگرید اندوسکوپیک 

توصیه مصرف سکرتین

۱۲-۱۵ ساعت قبل از تست غذا نخورید. ممکن است تهوع، درد شکمی، و احساس گرگرفتگی ایجاد کند. 

نحوه مصرف سکرتین

بیماران بایستی ۱۲-۱۵ ساعت قبل از آزمون غذا نخورند. 

نام های تجاری خارجی
  • ChiRhoStim®
دسته دارویی

ترکیب تشخیصی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

100 U

پودر لیوفیلیزه تزریقی