ساپروپترین

Sapropterin
Sapropterin

موارد استفاده ساپروپترین

برای مدیریت رژیم غذایی در درمان فنیل کتونوریا اضافه میشود.

توصیه مصرف ساپروپترین

هر روز همزمان با غذا مصرف کنید. رژیم تجویز شده را دقیقا دنبال کنید. ممکن است سردرد، اسهال، تهوع، استفراغ، احتقان بینی، گلودرد یا سرفه ایجاد شود (در صورت ادامه یا شدید، با پزشک مشورت کنید).

نحوه مصرف ساپروپترین

بیماران باید رعایت رژیم غذایی محدود شده با فنیل آلانین را حفظ کنند. برای افزایش جذب با غذا مصرف کنید.

نام های تجاری خارجی
 • Kuvan™
دسته دارویی

کوفاکتور آنزیم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if sapropterin is found in breast milk. Phenylalanine and tyrosine are natural components of human milk and are amino acids required for normal development. The effects of sapropterin have not been determined.

Dipharma S.A.
 • ساپروپترین قرص خوراکی 100 mg (قرص ساپروپترین دی هیدروکلراید)
 • غذا: غذا باعث افزایش جذب ساپروپترین می شود. مدیریت: با غذا مصرف کنید تا جذب افزایش یابد. رعایت رژیم غذایی محدود شده با فنیل آلانین را حفظ کنید.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  50 mg

  قرص

  100 mg

  قرص

  100 mg

  POWDER

  500 mg

  POWDER