سالمترول+فلوتیکازون

Salmeterol+Fluticasone

مشخصات داروی سالمترول+فلوتیکازون


  • نام های تجاری خارجی Salmeterol+Fluticasone
  • US: Advair Diskus; Advair HFA; AirDuo RespiClick
    Canada: Advair; Advair Diskus

  • دسته دارویی سالمترول+فلوتیکازون
  • مصرف سالمترول+فلوتیکازون در بارداری

توصیه مصرف سالمترول+فلوتیکازون


  • Salmeterol+Fluticasone
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی سالمترول+فلوتیکازون

-

آیروسول دوزبندی شده

-

آیروسول دوزبندی شده

-

آیروسول دوزبندی شده

-

دیسک

-

دیسک

-

دیسک


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲