سالمترول

Salmeterol
Salmeterol

موارد استفاده سالمترول

درمان نگهدارنده اسم و جلوگیری از برونکواسپاسم در بیمارانی که راه های هواییشان به صورت برگشت پذیر دچار انسداد می شود. جلوگیری از برونکواسپاسم ایجاد شده در اثر فعالیت های بدنی; درمان نگهدارنده برونکواسپاسم مربوط به بیماری COPD

توصیه مصرف سالمترول

این دارو جهت درمان قطعی برای اسم حاد نمی باشد. ممکن است دچار سردرد, برافروختگی,سرگیجه, خستگی,خشکی دهان یا ناراحتی معده شوید. هرگونه تورم صورت, زبان یا گلو; راش پوستی یا مشکل در بلع را فورا گزارش دهید. همچنین ناراحتی های گوارشی مداوم, سرگیجه یا خستگی, تغییرات بینایی, درد قفسه سینه, تپش قلب, بی خوابی, برافروختگی یا افزایش حساسیت, و کرامپ و لرزش عضلات را گزارش دهید.

نحوه مصرف سالمترول

بعضی از انواع این محصول ممکن است حاوی لاکتوز باشد, در بیمارانی که به پرونئین شیر الرژی دارند واکنش های انافیلاکسی معدودی گزارش شده است.

نام های تجاری خارجی
 • Serevent® Diskus®
دسته دارویی

آگونیست بتا2

آگونیست بتا2 آدرنرژیک، طولانی اثر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Gsk
 • سرتاید اینهالر استنشاقی 25 ug/125 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سرتاید اینهالر استنشاقی 25 ug/250 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سرتاید دیسکوس دیسک استنشاقی 50 ug/100 ug/1{dose} 60{dose}(دیسک سالمترول / فلوتیکازون)
 • سرتاید دیسکوس دیسک استنشاقی 50 ug/500 ug/1{dose} 60{dose}(دیسک سالمترول / فلوتیکازون)
 • سرتاید دیسکوس دیسک استنشاقی 50 ug/250 ug/1{dose} 60{dose}(دیسک سالمترول / فلوتیکازون)
 • سرتاید اینهالر استنشاقی 25 ug/50 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • Innova Health Care
 • سالمفلو اینهالر استنشاقی 25 ug/250 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سالمفلو ام دی آی اینهالر استنشاقی 25 ug/125 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سالمفلو اینهالر استنشاقی 25 ug/50 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • Medispray
 • فلوتیکورت پلاس اینهالر استنشاقی 25 ug/250 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • فلوتیکورت پلاس اینهالر استنشاقی 25 ug/125 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • فلوتیکورت پلاس اینهالر استنشاقی 25 ug/50 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • فلوسالمکس اینهالر استنشاقی 25 ug/125 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • فلوسالمکس اینهالر استنشاقی 25 ug/50 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • فلوسالمکس اینهالر استنشاقی 25 ug/250 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سالوزیکس اینهالر استنشاقی 25 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول)
 • Cipla
 • سروفلو اینهالر استنشاقی 25 ug/250 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سروفلو اینهالر استنشاقی 25 ug/125 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سروفلو اینهالر استنشاقی 25 ug/50 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • Elpen Pharmaceutical Co. Inc.
 • رولنیوم پودر پیش پرداخت دیسک استنشاقی 50 ug/500 ug/1{dose} 60{dose}(دیسک سالمترول / فلوتیکازون)
 • رولنیوم پودر پیش پرداخت دیسک استنشاقی 50 ug/250 ug/1{dose} 60{dose}(دیسک سالمترول / فلوتیکازون)
 • Generics (uk) T/a Mylan
 • سردوپلا اینهالر استنشاقی 25 ug/250 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سردوپلا اینهالر استنشاقی 25 ug/125 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • کاتوسین پلاس اینهالر استنشاقی 25 ug/250 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • کاتوسین پلاس اینهالر استنشاقی 25 ug/125 ug/1{dose} 120{dose}(اینهالر سالمترول / فلوتیکازون)
 • سالمکس اینهالر استنشاقی 25 ug/1{dose} 200{dose}(اینهالر سالمترول)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  25 mcg/dose

  اینهالر

  50 mcg/dose

  اینهالر


  داروهای مرتبط
  تریپتورلین آگونیست GnRH
  سیتالوپرام ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  سورافنیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF)
  تربوتالین بتا2 آگونیست
  آناگریلاید مهارکننده فسفولیپاز A2ترکیب کاهش دهنده‌ی پلاکت
  بنداموستین ترکیب ضد تومور ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده (نیتروژن موستارد)
  فلورواوراسیل ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدین)
  اندانسترون ضد تهوع آنتاگونیست انتخابی گیرنده 5-HT3
  پروپوفل بیحس کننده عمومی
  دونپزیل مهارکننده استیل کولین استراز (مرکزی)
  دومپریدون آنتاگونیست دوپامین ترکیب گوارشی، پروکینتیک
  گرانیسترون ضد تهوع آنتاگونیست انتخابی گیرنده HT3-5
  پیموزاید ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال
  نیلوتینیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز
  تترابنازين تخلیه کننده ذخایر مونوآمین مرکزی
  بیشتر