سالیسیلیک اسید کامپاند

Salicylic Acid Compound

مشخصات داروی سالیسیلیک اسید کامپاند


 • نام های تجاری خارجی Salicylic Acid Compound
 • US Bensal HP; Betasal [OTC]; Clear Away 1-Step Wart Remover [OTC]; Corn Remover One Step [OTC]; Corn Remover Ultra Thin [OTC] [DSC]; DHS Sal [OTC] [DSC]; Exuviance Blemish Treatment [OTC]; Gordofilm; Hydrisalic [OTC] [DSC]; Ionil [OTC]; Keralyt; Keralyt 5 [OTC] [DSC]; Keralyt Scalp; Keralyt [OTC]; Mediplast [OTC]; Neutrogena Oil-Free Acne Wash [OTC]; One Step Callus Remover [OTC] [DSC]; P & S [OTC]; Psoriasin [OTC]; Sal-Plant [OTC]; SalAc [OTC]; Salactic Film [OTC]; Salacyn [DSC]; Salex; Salicylic Acid Wart Remover; Salimez; Salimez Forte; Salisol; Salisol Forte; Salitech; Salitech Forte; Salkera [DSC]; Salvax; Scalpicin 2 in 1 [OTC]; Sebasorb [OTC] [DSC]; Stri-Dex Maximum Strength [OTC]; Stri-Dex Sensitive Skin [OTC]; Stridex Essential [OTC]; UltraSal-ER; Virasal; Xalix
  Canada: Duofilm; Duoforte 27; Occlusal-HP; Sebcur; Soluver; Soluver Plus; Trans-Plantar; Trans-Ver-Sal

 • دسته دارویی سالیسیلیک اسید کامپاند
 • مصرف سالیسیلیک اسید کامپاند در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف سالیسیلیک اسید کامپاند


 • Salicylic Acid Compound

برچسب سالیسیلیک اسید کامپاند


محصولات تجاری سالیسیلیک اسید کامپاند در ایران


کیمیا دارو سپهر
 • سالیسیلیک اسید کامپاند محلول موضعی 16.7 %/16.7 % 18mL(محلول سالیسیلیک اسید کامپاند)
 • شیمی عنصر مریم
 • وایپ کورن محلول موضعی 16.7 %/16.7 % 10mL(محلول سالیسیلیک اسید کامپاند)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سالیسیلیک اسید کامپاند

  -

  محلول