سالیسیلیک اسید

Salicylic Acid

مشخصات داروی سالیسیلیک اسید


 • نام های تجاری خارجی Salicylic Acid
  • Aliclen™
  • Beta Sal® [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Acne Cleanser [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Acne Spot Treatment [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Invisible Acne Patch [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Oil-Free Acne [OTC]
  • Clean & Clear® Blackhead Clearing Daily Cleansing [OTC]
  • Clean & Clear® Blackhead Clearing Scrub [OTC]
  • Clean & Clear® Deep Cleaning [OTC]
  • Clean & Clear® Dual Action Moisturizer [OTC]
  • Clean & Clear® Invisible Blemish Treatment [OTC]
  • Compound W® One Step Invisible Strip [OTC]
  • Compound W® One Step Wart Remover for Feet [OTC]
  • Compound W® One-Step Wart Remover for Kids [OTC]
  • Compound W® One-Step Wart Remover [OTC]
  • Compound W® [OTC]
  • Curad® Mediplast® [OTC]
  • Denorex® Extra Strength Protection 2-in-1 [OTC]
  • Denorex® Extra Strength Protection [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Moisturizer [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Scalp Treatment [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Shampoo/Conditioner [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Skin Treatment [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Overnight Treatment [OTC]
  • DHS™ Sal [OTC]
  • Dr. Scholl's® Callus Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® One Step Wart Remover [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Plantar Wart Remover For Feet [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Wart Remover Fast-Acting [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Wart Remover Invisible Strips [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Wart Remover [OTC]
  • Dr. Scholl's® Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Corn/Callus Remover [OTC]
  • Dr. Scholl's® Extra Thick Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Extra-Thick Callus Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® For Her Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® OneStep Callus Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® OneStep Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Small Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Ultra-Thin Corn Removers [OTC]
  • DuoFilm® [OTC]
  • Freezone® [OTC]
  • Fung-O® [OTC]
  • Gets-It® [OTC]
  • Gordofilm [OTC]
  • Hydrisalic® [OTC]
  • Ionil Plus® [OTC]
  • Ionil® [OTC]
  • Keralyt®
  • Keralyt® [OTC]
  • LupiCare® Dandruff [OTC]
  • LupiCare® Psoriasis [OTC]
  • MG217® Sal-Acid [OTC]
  • Mosco® Callus & Corn Remover [OTC]
  • Mosco® One Step Corn Remover [OTC]
  • Neutrogena® Acne Stress Control [OTC]
  • Neutrogena® Advanced Solutions™ [OTC]
  • Neutrogena® Blackhead Eliminating™ 2-in-1 Foaming Pads [OTC]
  • Neutrogena® Blackhead Eliminating™ Daily Scrub [OTC]
  • Neutrogena® Blackhead Eliminating™ [OTC]
  • Neutrogena® Body Clear® [OTC]
  • Neutrogena® Clear Pore™ Oil-Controlling Astringent [OTC]
  • Neutrogena® Maximum Strength T/Sal® [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Stress Control [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash 60 Second Mask Scrub [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash Cream Cleanser [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash Foam Cleanser [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Anti-Acne [OTC]
  • Neutrogena® Rapid Clear® Acne Defense [OTC]
  • Neutrogena® Rapid Clear® Acne Eliminating [OTC]
  • Neutrogena® Rapid Clear® [OTC]
  • OXY® Body Wash [OTC]
  • OXY® Chill Factor® [OTC]
  • OXY® Daily Cleansing [OTC]
  • OXY® Daily [OTC]
  • OXY® Face Wash [OTC]
  • OXY® Maximum Daily Cleansing [OTC]
  • OXY® Maximum [OTC]
  • OXY® Post-Shave [OTC]
  • OXY® Spot Treatment [OTC]
  • OXY® [OTC]
  • P&S® [OTC]
  • Palmer's® Skin Success Acne Cleanser [OTC]
  • Sal-Plant® [OTC]
  • Salactic® [OTC]
  • Salex®
  • Salitop™
  • Salvax
  • Scalpicin® Anti-Itch [OTC]
  • Selsun blue® Deep Cleaning Micro-Bead Scrub [OTC]
  • Selsun blue® Naturals Island Breeze [OTC]
  • Selsun blue® Naturals Itchy Dry Scalp [OTC]
  • Stridex® Essential Care® [OTC]
  • Stridex® Facewipes To Go® [OTC]
  • Stridex® Maximum Strength [OTC]
  • Stridex® Sensitive Skin [OTC]
  • Thera-Sal [OTC]
  • Tinamed® Corn and Callus Remover [OTC]
  • Tinamed® Wart Remover [OTC]
  • Trans-Ver-Sal® [OTC]
  • Virasal®
  • Wart-Off® Maximum Strength [OTC]
  • Zapzyt® Acne Wash [OTC]
  • Zapzyt® Pore Treatment [OTC]
 • دسته دارویی سالیسیلیک اسید
 • مصرف سالیسیلیک اسید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف سالیسیلیک اسید


 • Salicylic Acid

 • موارد استفاده سالیسیلیک اسید
 • به صورت موضعی در کنترل درماتیت سبوره یا سوریازیس بدن و سر، شوره‌ی سر و بقیه درماتوزهای پوسته ریزی دهنده؛ همچنین برای برطرف کردن زگیل، میخچه و پینه استفاده میشود؛ آکنه

  برچسب سالیسیلیک اسید


  محصولات تجاری سالیسیلیک اسید در ایران


  شیمی عنصر مریم
 • وایپ کورن پلاستر موضعی 40 % (پلاستر سالیسیلیک اسید)
 • Do. Tobell Srl
 • کرن پلاستر پلاستر موضعی 40 % (پلاستر سالیسیلیک اسید)
 • LABORATOIRES COLUXIA
 • آجیکور پلاستر موضعی 40 % (پلاستر سالیسیلیک اسید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سالیسیلیک اسید

  -

  بالک

  12 -%

  پلاستر


  داروهای مرتبط

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲