سالیسیلیک اسید

Salicylic Acid

مشخصات داروی سالیسیلیک اسید


 • نام های تجاری خارجی Salicylic Acid
  • Aliclen™
  • Beta Sal® [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Acne Cleanser [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Acne Spot Treatment [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Invisible Acne Patch [OTC]
  • Clean & Clear® Advantage® Oil-Free Acne [OTC]
  • Clean & Clear® Blackhead Clearing Daily Cleansing [OTC]
  • Clean & Clear® Blackhead Clearing Scrub [OTC]
  • Clean & Clear® Deep Cleaning [OTC]
  • Clean & Clear® Dual Action Moisturizer [OTC]
  • Clean & Clear® Invisible Blemish Treatment [OTC]
  • Compound W® One Step Invisible Strip [OTC]
  • Compound W® One Step Wart Remover for Feet [OTC]
  • Compound W® One-Step Wart Remover for Kids [OTC]
  • Compound W® One-Step Wart Remover [OTC]
  • Compound W® [OTC]
  • Curad® Mediplast® [OTC]
  • Denorex® Extra Strength Protection 2-in-1 [OTC]
  • Denorex® Extra Strength Protection [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Moisturizer [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Scalp Treatment [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Shampoo/Conditioner [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Medicated Skin Treatment [OTC]
  • Dermarest® Psoriasis Overnight Treatment [OTC]
  • DHS™ Sal [OTC]
  • Dr. Scholl's® Callus Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® One Step Wart Remover [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Plantar Wart Remover For Feet [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Wart Remover Fast-Acting [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Wart Remover Invisible Strips [OTC]
  • Dr. Scholl's® Clear Away® Wart Remover [OTC]
  • Dr. Scholl's® Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Corn/Callus Remover [OTC]
  • Dr. Scholl's® Extra Thick Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Extra-Thick Callus Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® For Her Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® OneStep Callus Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® OneStep Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Small Corn Removers [OTC]
  • Dr. Scholl's® Ultra-Thin Corn Removers [OTC]
  • DuoFilm® [OTC]
  • Freezone® [OTC]
  • Fung-O® [OTC]
  • Gets-It® [OTC]
  • Gordofilm [OTC]
  • Hydrisalic® [OTC]
  • Ionil Plus® [OTC]
  • Ionil® [OTC]
  • Keralyt®
  • Keralyt® [OTC]
  • LupiCare® Dandruff [OTC]
  • LupiCare® Psoriasis [OTC]
  • MG217® Sal-Acid [OTC]
  • Mosco® Callus & Corn Remover [OTC]
  • Mosco® One Step Corn Remover [OTC]
  • Neutrogena® Acne Stress Control [OTC]
  • Neutrogena® Advanced Solutions™ [OTC]
  • Neutrogena® Blackhead Eliminating™ 2-in-1 Foaming Pads [OTC]
  • Neutrogena® Blackhead Eliminating™ Daily Scrub [OTC]
  • Neutrogena® Blackhead Eliminating™ [OTC]
  • Neutrogena® Body Clear® [OTC]
  • Neutrogena® Clear Pore™ Oil-Controlling Astringent [OTC]
  • Neutrogena® Maximum Strength T/Sal® [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Stress Control [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash 60 Second Mask Scrub [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash Cream Cleanser [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash Foam Cleanser [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne Wash [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Acne [OTC]
  • Neutrogena® Oil-Free Anti-Acne [OTC]
  • Neutrogena® Rapid Clear® Acne Defense [OTC]
  • Neutrogena® Rapid Clear® Acne Eliminating [OTC]
  • Neutrogena® Rapid Clear® [OTC]
  • OXY® Body Wash [OTC]
  • OXY® Chill Factor® [OTC]
  • OXY® Daily Cleansing [OTC]
  • OXY® Daily [OTC]
  • OXY® Face Wash [OTC]
  • OXY® Maximum Daily Cleansing [OTC]
  • OXY® Maximum [OTC]
  • OXY® Post-Shave [OTC]
  • OXY® Spot Treatment [OTC]
  • OXY® [OTC]
  • P&S® [OTC]
  • Palmer's® Skin Success Acne Cleanser [OTC]
  • Sal-Plant® [OTC]
  • Salactic® [OTC]
  • Salex®
  • Salitop™
  • Salvax
  • Scalpicin® Anti-Itch [OTC]
  • Selsun blue® Deep Cleaning Micro-Bead Scrub [OTC]
  • Selsun blue® Naturals Island Breeze [OTC]
  • Selsun blue® Naturals Itchy Dry Scalp [OTC]
  • Stridex® Essential Care® [OTC]
  • Stridex® Facewipes To Go® [OTC]
  • Stridex® Maximum Strength [OTC]
  • Stridex® Sensitive Skin [OTC]
  • Thera-Sal [OTC]
  • Tinamed® Corn and Callus Remover [OTC]
  • Tinamed® Wart Remover [OTC]
  • Trans-Ver-Sal® [OTC]
  • Virasal®
  • Wart-Off® Maximum Strength [OTC]
  • Zapzyt® Acne Wash [OTC]
  • Zapzyt® Pore Treatment [OTC]
 • دسته دارویی سالیسیلیک اسید
 • مصرف سالیسیلیک اسید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف سالیسیلیک اسید


 • Salicylic Acid

 • موارد استفاده سالیسیلیک اسید
 • به صورت موضعی در کنترل درماتیت سبوره یا سوریازیس بدن و سر، شوره‌ی سر و بقیه درماتوزهای پوسته ریزی دهنده؛ همچنین برای برطرف کردن زگیل، میخچه و پینه استفاده میشود؛ آکنه

  برچسب سالیسیلیک اسید


  محصولات تجاری سالیسیلیک اسید در ایران


  شیمی عنصر مریم
 • وایپ کورن پلاستر موضعی 40 % (پلاستر سالیسیلیک اسید)
 • Do. Tobell Srl
 • کرن پلاستر پلاستر موضعی 40 % (پلاستر سالیسیلیک اسید)
 • LABORATOIRES COLUXIA
 • آجیکور پلاستر موضعی 40 % (پلاستر سالیسیلیک اسید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی سالیسیلیک اسید

  -

  بالک

  12 -%

  پلاستر


  داروهای مرتبط