سالبوتامول

Salbutamol
Salbutamol

موارد استفاده سالبوتامول

اسپاسم برونش: درمان یا پیشگیری از برونکو اسپاسم ( گرفتگی مجاری برونش ریه ) در بیماران با بیماری بازگشت پذیر انسدادی مجاری تنفسی

گرفتگی مجاری ریه در اثر ورزش : جلوگیری از گرفتگی مجاری ریه

توصیه مصرف سالبوتامول

در صورت مشاهده علائم و عوارض زیر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید :

عدم بهبود علائم و نشانه های آسم مانند تنگی نفس علی رغم استفاده از دارو، بروز تنگی نفس شدید که می تواند نشان دهنده حمله آسم باشد.

درد و احساس فشار و ناراحتی در سینه و احساس تپش قلب

بروز بی خوابی، اضطراب و تحریک پذیری شدید

علائم حساسیت به دارو شامل تورم شدید زبان، صورت لب ها، تنگی نفس شدید، آبی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب آلودگی شدید، خارش و تحریک شدید موضعی

 

به منظور کاهش عوارض و بهبود اثر بخشی دارو می توانید از وسایل حجم دهنده مثل آسم یار، دم یار و آسان نفس استفاده کنید. بچه های کمتر از 8 سال می بایست حتما از این وسایل استفاده کنند.

در صورتی که با مقادیر توصیه شده از دارو، تنگی نفس بهبود نیافت از افزایش دوز دارو خودداری کرده و به پزشک معالج یا اورژانس مراجعه نمایید.

در صورت افزایش نیاز به استفاده از دارو در پی تنگی نفس و در صورت استفاده بیش از یک اسپری در ماه می بایست به علت احتمال تشدید بیماری برای تنظیم داروهای خود با پزشک تماس بگیرید.

برای درمان مشکلات دهانی و برای پیشگیری از مشکلات دندانی، بهداشت دهان و دندان را رعایت نمایید.

در صورت خشکی دهان از آدامس و آب نبات بدون قند استفاده نمایید.

نام های تجاری خارجی

US: ProAir HFA; ProAir RespiClick; Proventil HFA; Ventolin HFA; VoSpire ER [DSC]
Canada: Airomir; Ventolin Diskus; Ventolin HFA; Ventolin I.V. Infusion; Ventolin Nebules P.F.; Ventolin 

دسته دارویی

Beta2 Agonist

آگونیست گیرنده بتا2

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if albuterol is present in breast milk.

The amount of albuterol available systemically following inhalation is significantly less in comparison to oral doses. According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breastfeeding during therapy should take into account the risk of exposure to the infant and the benefits of treatment to the mother. Women with asthma should be encouraged to breastfeed (GINA 2016). Use of albuterol is generally considered acceptable in breastfeeding women when used in usual doses (WHO 2002).

Boehringer Ingelheim
 • کامبی ونت(استنشاقی ایپراتروپیوم برماید/سالبوتامول (سولفات))
 • کامبیونت 0.5 میلی گرم/3میلیگرم/2.5 میلی لیتر(استنشاقی ایپراتروپیوم برماید/سالبوتامول (سولفات))
 • کامبیونت(استنشاقی ایپراتروپیوم برماید/سالبوتامول (سولفات))
 • داروسازی جابرابن حیان
 • ایپراترکس-اس(اسپری ایپراتروپیوم برماید/سالبوتامول سولفات)
 • سالبوترکس 100 میکرو گرم در هر پاف(اسپری سالبوتامول)
 • Cipla
 • دائولین( 500 میکروگرم/2.5 میلی گرم)در 2/5 میلی لیتر(استنشاقی ایپراتروپیوم برماید/سالبوتامول (سولفات))
 • آستالین2/5 میلی گرم در 2/5 میلی لیتر(استنشاقی سالبوتامول)
 • Aldo-union
 • کامبی پراسال 0/5 میلی گرم/ 2/5 میلی گرم(استنشاقی ایپراتروپیوم برماید/سالبوتامول (سولفات))
 • سالبو ایر 2/5 میلی گرم در 2/5 میلی لیتر(استنشاقی سالبوتامول)
 • کارخانجات دارو پخش
 • سالبوتامول2 میلی گرم(قرص سالبوتامول)
 • سالبوتامول2 میلی گرم در 5 میلی لیتر -120 میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • داروسازی تولید دارو
 • سالبوتامول 2 میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • Glaxosmithkline Llc
 • امپول سالبوتامول 0.5 میلی گرم در 1 میلی لیتر(محلول تزریقی سالبوتامول)
 • داروسازی اکسیر
 • سالبوتامول0/5 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی سالبوتامول)
 • سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • داروسازی رها اصفهان
 • سالبوتامول 2 میلی گرم در 5 میلی لیتر 120میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • البرز دارو
 • سالبوتامول 2 میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • عماد درمان پارس
 • سالبوتامول-عماد 2 میلی گرم / 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • داروسازی خوارزمی
 • سالبوتامول 2 میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • سالبودیک2میلی گرم در 5میلی لیتر 120میلی لیتر(شربت سالبوتامول)
 • Laboratoires Sterop
 • سالبوتامول استروپ 0.5 میلی گرم بر 1 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی سالبوتامول)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • ونتالکس 100میکروگرم در دوز(اسپری سالبوتامول)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.5 .mg/ml

  تزریقی

  100 mcg/dose

  اینهالر

  100 mcg/meteredinhalation

  اینهالر

  2 mg

  قرص

  2 mg/ml

  شربت

  2.5 .mg/.ml

  اینهالر

  5 mg/ml

  اینهالر


  داروهای مرتبط