روبیدیوم (82Rb) کلرید

Rubidium (82Rb) Chloride

مشخصات داروی روبیدیوم (82Rb) کلرید


  • نام های تجاری خارجی Rubidium (82Rb) Chloride
  •  CardioGen-82

  • دسته دارویی روبیدیوم (82Rb) کلرید
  • مصرف روبیدیوم (82Rb) کلرید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف روبیدیوم (82Rb) کلرید


  • Rubidium (82Rb) Chloride
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی روبیدیوم (82Rb) کلرید

-

محلول تزریقی