روزوواستاتین

Rosuvastatin

مشخصات داروی روزوواستاتین


 • نام های تجاری خارجی Rosuvastatin
  • Crestor®
 • دسته دارویی روزوواستاتین
 • مصرف روزوواستاتین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: X منع مصرف در دوران بارداری
 • مصرف روزوواستاتین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی منع شده است.

توصیه مصرف روزوواستاتین


 • Rosuvastatin

 • موارد استفاده روزوواستاتین
 • قرص روزوواستاتین جهت درمان چربی خون؛ روزوواستاتین در مشکلات چربی خون بالا با هدف کاهش کلسترول (LDL) و کاهش تری گليسريد کاربرد دارد.

  پیش گیری اوليه از بیماری های قلبی عروقی؛ همچنین جهت کاهش ریسک سکته قلبی در افرادی که مشکل قلبی و چربی خون مشهود ندارند، اما سن بالا ( مردان بالای 50 سال و زنان بالای 60 سال) و یا فشار خون بالا و یا مصرف مواد مخدر و یا سابقه خانوادگی مشکل قلبی دارند، تجویز می گردد.

  پیش گیری ثانویه از بیماری های قلبی عروقی؛ جلوگیری از تصلب شرایین (گرفتگی عروق)

 • توصیه مصرف روزوواستاتین
  1. قرص روزوواستاتین را همیشه در زمان مشخصی از روز مصرف کنید، می تواند همراه با غذا یا بدون آن مصرف شود.
  2. در طی مصرف دارو، رژیم غذایی کاهنده کلسترول خون و ورزش هم دنبال شود.
  3. به منظور بررسی اثربخشی دارو مرتبا آزمایش خون انجام شود.
  4. از مصرف زیاد الکل خودداری شود.

  عوارض مصرف قرص روزوواستاتین

  • در صورت بروز هرکدام از علائم درد و گرفتگی عضلانی غيرعادي، زرد شدن پوست یا چشم ها، زخم شدن و خونریزی زیاد و خستگی شدید به پزشک مراجعه شود.

 • نحوه مصرف روزوواستاتین
  • قرص روزوواستاتین می تواند همراه با غذا یا بدون غذا مصرف شود.

  تداخلات دارویی روزوواستاتین


  • Rosuvastatin

  اتانول (الکل): از مصرف زیاد الکل پرهیز شود. ( به دلیل آسیب کبدی)

  غذا: برنج مخمر قرمز حاوی حدود 2.4 میلی گرم لووستاتين در هر 600 میلی گرم از برنج می باشد.

  برچسب روزوواستاتین


  محصولات تجاری روزوواستاتین در ایران


  سبحان دارو
 • روسوتین قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین)
 • روسوتین قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین)
 • روسوتین قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین)
 • رزوواستاتین-سبحان قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-سبحان قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-سبحان قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-سبحان قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • فن آوریهای نوین دارویی آتیه
 • رزوکل قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین)
 • رزوکل قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکل قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکل قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکل قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی اکسیر
 • رزوکسیر قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین)
 • رزوکسیر قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین)
 • رزوکسیر قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین)
 • رزوکسیر قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکسیر قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکسیر قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • صنعتی کیمیدارو
 • رزوواستاتین قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی و مکملهای غذایی حیاتی کارن
 • رزواستاتین قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • دارو سازی حکیم
 • رزوواستاتین-حکیم قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-حکیم قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-حکیم قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-حکیم قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • رزوواستاتین-شفا قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-شفا قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-شفا قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوواستاتین-شفا قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • روپیکسون قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روپیکسون قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روپیکسون قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روپیکسون قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی جالینوس
 • لیپروز قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • لیپروز قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • لیپروز قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • لیپروز قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی خوارزمی
 • روستاتين قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روستاتین قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روستاتين قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کوشان فارمد
 • رزکسل قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزکسل قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • دارو سازی سها
 • رزسترول قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزسترول قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزسترول قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزسترول قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روزدارو
 • کرسروز قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کرسروز قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کرسروز قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • پارس دارو
 • رزوکسون قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکسون قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکسون قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوکسون قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی تهران شیمی
 • رزوتکس قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوتکس قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزوتکس قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • لابراتوارهای شهردارو
 • رزامکس قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزامکس قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی آریا
 • آریستاتین قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • آریستاتین قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • آریستاتین قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • آریستاتین قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • سجاد داروی شرق
 • کرستوسد قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کرستوسد قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کرستوسد قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کرستوسد قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • اکتوورکو
 • رزورکسین قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزورکسین قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزورکسین قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزورکسین قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • باختر بیوشیمی
 • بایورز قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • بایورز قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • دارو سازی تسنیم
 • مینکور قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • مینکور قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کیش مدیفارم
 • لیپومیس قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • لیپومیس قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • لیپومیس قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • الحاوی
 • رزال وی قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزال وی قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزال وی قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی سامی ساز
 • رووستات قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رووستات قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رووستات قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رووستات قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • روزانا قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روزانا قرص خوراکی 5 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روزانا قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • روزانا قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • ایران هورمون
 • رزویک-آی اچ قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • رزویک-آی اچ قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • داروسازی امین
 • آمیستور قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • آمیستور قرص خوراکی 40 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • آمیستور قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • تولیدی فاران شیمی تویسرکان
 • فارستور قرص خوراکی 10 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • فارستور قرص خوراکی 20 mg (قرص رزوواستاتین (بصورت کلسیم))
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی روزوواستاتین

  10 mg

  قرص

  20 mg

  قرص

  40 mg

  قرص

  5 mg

  قرص


  داروهای مرتبط