روپیواکایین

Ropivacaine

مشخصات داروی روپیواکایین


 • نام های تجاری خارجی Ropivacaine
  • Naropin®
 • دسته دارویی روپیواکایین
 • مصرف روپیواکایین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف روپیواکایین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف روپیواکایین


 • Ropivacaine

 • موارد استفاده روپیواکایین
 • آمپول روپیواکایین جهت بی حسی موضعی در اعمال جراحی، کنترل درد بعد از اعمال جراحی، و بی حسی های موضعی در اعمال و پروسه های مامایی تجویز می گردد.

  برچسب روپیواکایین


  محصولات تجاری روپیواکایین در ایران


  Bioindustria L.i.m. S.p.a.
 • روپیواکائین محلول تزریقی پرنترال 5 mg/1 mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکائین محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکائین محلول تزریقی پرنترال 2 mg/1 mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکائین محلول تزریقی پرنترال 7.5 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • L Molteni & C Dei Fratelli Alitti Societa Di Esercizio Spa
 • روپیواکایینا مولتنی محلول تزریقی پرنترال 2 mg/1 mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکایینا مولتنی محلول تزریقی پرنترال 2 mg/1 mL 20mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکایینا مولتنی محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکایینا مولتنی محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکایینا مولتنی محلول تزریقی پرنترال 5 mg/1 mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکایینا مولتنی محلول تزریقی پرنترال 7.5 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکایینا مولتنی محلول تزریقی پرنترال 7.5 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • Fresenius Kabi
 • روپیواکائین کابی محلول تزریقی پرنترال 2 mg/1 mL 100mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • روپیواکائین کابی محلول تزریقی پرنترال 5 mg/1 mL 10mL(محلول تزریقی روپیواکائین هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی روپیواکایین

  2 mg/ml

  محلول تزریقی

  5 mg/ml

  محلول تزریقی

  7.5 .mg/ml

  محلول تزریقی

  10 mg/ml

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط