ریفاکسیمین

Rifaximin
Rifaximin

موارد استفاده ریفاکسیمین

قرص ریفاکسیمین از دسته آنتی بیوتیک ها جهت درمان اسهال مسافرتی استفاده می شود.

توصیه مصرف ریفاکسیمین

مصرف قرص ریفاکسیمین، ممکن است سردرد ایجاد کند. در صورت شدید بودن سردرد، یا ادامه یافتن آن با درمانگر خود مشورت کنید. 

نحوه مصرف ریفاکسیمین

 • می توانید با غذا یا بدون غذا استفاده کنید. 
نام های تجاری خارجی
 • Xifaxan®
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if rifaximin is excreted in human milk. Due to the limited oral absorption of rifaximin in patients with normal hepatic function, exposure to the nursing infant is expected to be extremely low. Use of rifaximin during breast-feeding is not recommended by the manufacturer.

داروسازی کوثر
 • ریفاکسیمین قرص خوراکی 200 mg (قرص ریفاکسیمین)
 • داروسازی تهران دارو
 • فاکسی رین قرص خوراکی 200 mg (قرص ریفاکسیمین)
 • Alfasigma(ex Alfa Wassermann S.p.a.)
 • زیفاکسان قرص خوراکی 550 mg (قرص ریفاکسیمین)
 • نورمیکس قرص خوراکی 200 mg (قرص ریفاکسیمین)
 • Bama Geve
 • اسپیراکسین قرص خوراکی 200 mg (قرص ریفاکسیمین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  200 mg

  قرص

  550 mg

  قرص