رزورسینول

Resorcinol
Hexylresorcinol

موارد استفاده رزورسینول

 ضدعفونی های کوچک و ایجاد بیهوشی موضعی جهت گلو درد، ضدعفونی موضعی جهت زخم ها و بریدگی های کوچک 

نام های تجاری خارجی
  • Sucrets® Original [OTC]
دسته دارویی

ضدعفونی کننده، موضعی

بیحس کننده موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

بالک


داروهای مرتبط