رمیفنتانیل

Remifentanil
Remifentanil

موارد استفاده رمیفنتانیل

ضد درد برای القا و ادامه بیهوشی عمومی، برای ادامه اثر ضد دردی بعد از عمل جراحي، ضد درد برای بی حسي

توصیه مصرف رمیفنتانیل

از مصرف الکل، داروهای آرام بخش، انتی هیستامین و داروهای ضد درد بدون تجویز پزشک خودداری شود. 

ممکن است سبب گیجی، خواب آلودگی و تاری دید شود. ممکن است سبب حالت تهوع، استفراغ و یبوست شود. اگر یبوست برطرف نشد به پزشک مراجعه شود و مطابق با نظر پزشک داروهای ملین یا نرم کننده مدفوع مصرف شود. در صورت بروز حالت تهوع و استفراغ برطرف نشده ، اختلال در تنفس و تنگی نفس، خواب آلودگی زیاد یا ضعف غیرعادی، ضربان قلب تند و سریع و تپش قلب به پزشک مراجعه شود.

نام های تجاری خارجی
 • Ultiva®
دسته دارویی

ضد درد، مخدر

مخدر آنیلیدوپیپریدین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Hospira
 • رمی فنتانیل 5 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل 1 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل 2 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • Laboratorios Normon Sa
 • رمیفنتانیل نورمون 2 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمیفنتانیل نورمون 5 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمیفنتانیل نورمون 1 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • Mylan S.a.s
 • رمی فنتانیل-مایلن® 5میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل-مایلن® 2 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل-مایلن® 1 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • Hameln Pharma Plus GmBH
 • رمیفنتانیل-هاملن 2 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمیفنتانیل-هاملن 5 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمیفنتانیل-هاملن یک میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)