رمیفنتانیل

Remifentanil

مشخصات داروی رمیفنتانیل


 • نام های تجاری خارجی Remifentanil
  • Ultiva®
 • دسته دارویی رمیفنتانیل
 • مصرف رمیفنتانیل در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف رمیفنتانیل در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف رمیفنتانیل


 • Remifentanil

 • موارد استفاده رمیفنتانیل
 • ضد درد برای القا و ادامه بیهوشی عمومی، برای ادامه اثر ضد دردی بعد از عمل جراحي، ضد درد برای بی حسي

 • توصیه مصرف رمیفنتانیل
 • از مصرف الکل، داروهای آرام بخش، انتی هیستامین و داروهای ضد درد بدون تجویز پزشک خودداری شود. 

  ممکن است سبب گیجی، خواب آلودگی و تاری دید شود. ممکن است سبب حالت تهوع، استفراغ و یبوست شود. اگر یبوست برطرف نشد به پزشک مراجعه شود و مطابق با نظر پزشک داروهای ملین یا نرم کننده مدفوع مصرف شود. در صورت بروز حالت تهوع و استفراغ برطرف نشده ، اختلال در تنفس و تنگی نفس، خواب آلودگی زیاد یا ضعف غیرعادی، ضربان قلب تند و سریع و تپش قلب به پزشک مراجعه شود.

  تداخلات دارویی رمیفنتانیل


  برچسب رمیفنتانیل


  محصولات تجاری رمیفنتانیل در ایران


  Hospira
 • رمی فنتانیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 5 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • Hameln Pharma Plus GmBH
 • رمیفنتانیل-هاملن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل-هاملن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمیفنتانیل-هاملن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 5 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • Laboratorios Normon Sa
 • رمی فنتانیل نورمون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 5 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل نورمون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل نورمون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • Mylan S.a.s
 • رمی فنتانیل مایلن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 5 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل مایلن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رمی فنتانیل مایلن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • داروسازی اکسیر
 • رپاکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رپاکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • رپاکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 5 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی رمی فنتانیل)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی رمیفنتانیل

  1 mg

  پودر برای تزریق

  2 mg

  پودر برای تزریق

  5 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط