واکسن هاری

Rabies Vaccine
Rabies Vaccine

موارد استفاده واکسن هاری

واکسیناسیون علیه هاری قبل و بعد از تماس با عامل بیماری.

کمیته ایمنی سازی، واکسیناسیون جهت پیشگیری از بیماری را در موارد زیر توصیه می کند:

افرادی که در معرض دایمی عفونت دایمی هستند مثل افرادی که در آزمایشگاه کار می کنند یا کارکنان تولید کننده محصولات بیولوژیک

افرادی که در معرض خطر دایمی در مناطقی هستند که هاری همه گیر است شامل:  اعضای آزمایشگاه تشخیص هاری، دامپزشکان و کارمندان آنها، افراد کنترل کننده حیات وحش و حیوانات، افرادی که دایما با خفاش در تماس هستند. 

افرادی که در معرض خطر غیر مداوم این عفونت هستند مثل دامپزشکان، اعضای کنترل کننده حیوانات با حیوانات زمینی در مناطقی که عفونت هاری نادر است، دانشجویان دامپزشکی، افرادی که به مناطقی سفر می کنند که عفونت هاری در بین دام همه گیر است و امکان دسترسی فوری به مراقبت های درمانی وجود ندارد.

کمیته واکسیناسیون پیشنهاد می کند جهت ایمنی سازی پس از تماس با عامل بیماری خطر بیماری و احتمال ابتلا به آن در مقابل خطر واقعی ابتلا به آن ارزیابی شود. این ملاحظات شامل بررسی نوع تماس، اپیدمیولوژی هاری در منطقه، گونه حیوانی، گونه های حیوانی، شرایط حوادث، امکان مشاهده حیوان مورد تماس جهت ارزیابی بیماری هاری در حیوان. واکسیناسیون پس از تماس با عامل بیماری هم در افراد واکسینه شده و هم در افراد غیر واکسینه انجام می گیرد.  

توصیه مصرف واکسن هاری

واکنش های رایج شامل درد، تحریک، تورم، خارش در محل تزریق گزارش کنید. با اعضای تیم درمانی در صورت بروز تب بالا و علایم واکنش های آلرژیک تماس بگیرید. 

نام های تجاری خارجی
 • Imovax® Rabies
 • RabAvert®
دسته دارویی

واکسن، غیرفعال (ویروسی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Breast-feeding mothers may be vaccinated. Inactivated virus vaccines do not affect the safety of breast-feeding for the mother or the infant. Breast-feeding infants should be vaccinated according to the recommended schedules (CDC, 2011)

Human Biologicals Institute
 • واکسن رابیس پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 0.5mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • واکسن آبهای رب پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 0.5mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd
 • واکسن رابی پور پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 0.5mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • واکسن رابی پور پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 1mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • Sanofi Pasteur
 • واکسن ورورب (هاری) پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 0.5mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • Serum Institute Of India
 • واکسن رابی واکس-اس پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 0.5mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • اوین دارو
 • واکسن رابی واکس-اس پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 1mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • Bharat Pharma Ltd
 • واکسن زونواک-وی پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2.5 [iU] 0.5mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی واکسن هاری)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  تزریقی


  داروهای مرتبط