ایمونوگلوبولین هاری

Rabies Immune globulin

مشخصات داروی ایمونوگلوبولین هاری


 • نام های تجاری خارجی Rabies Immune globulin
  • HyperRAB™ S/D
  • Imogam® Rabies-HT
 • دسته دارویی ایمونوگلوبولین هاری
 • مصرف ایمونوگلوبولین هاری در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ایمونوگلوبولین هاری


 • Rabies Immune Globulin (Human)

 • موارد استفاده ایمونوگلوبولین هاری
 • بخشی از برنامه‌ی "پیشگیری بعد از تماس" برای افرادی که در تماس با هاری بوده‌اند. باعث ایجاد ایمنی غیرفعال میشود تا زمانی که ایمنی فعال از طریق واکسن هاری به وجود بیاید. برای مصرف در افرادی با سابقه‌ی واکسیناسیون قبل از تماس، سابقه‌ی پیشگیری بعد از تماس، یا واکسیناسیون قبلی با واکسن هاری و مستندسازی پاسخ آنتی بادی، مناسب نیست.

  برچسب ایمونوگلوبولین هاری


  محصولات تجاری ایمونوگلوبولین هاری در ایران


  Csl Behring Gmbh
 • بریرب پی تزریقی پرنترال 150 [iU]/1mL 5mL(تزریقی ایمونوگلوبولین ضد هاری)
 • بریرب پی تزریقی پرنترال 150 [iU]/1mL 2mL(تزریقی ایمونوگلوبولین ضد هاری)
 • پالایش و پژوهش خون
 • هاری تزریقی پرنترال 150 [iU]/1mL 2mL(تزریقی ایمونوگلوبولین ضد هاری)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی ایمونوگلوبولین هاری

  -

  تزریقی


  داروهای مرتبط