پیریدوستیگمین

Pyridostigmine
Pyridostigmine

موارد استفاده پیریدوستیگمین

درمان علامتی میاستنی گراویس

جهت تیمار در ارتش قبل از تماس با گاز عصبی سومان

توصیه مصرف پیریدوستیگمین

این دارو جهت درمان میاستی گراویس نیست، صرفا علایم آن را کم می کند. قرص آهسته رهش را در زمان خواب استفاده کنید، آن را نجوید و خرد نکنید. ممکن است سرگیجه، خواب آلودگی، افت فشار، استفراغ، کاهش اشتها، اسهال ایجاد کند. موارد ذیل را گزارش کنید: عوارض گوارشی مداوم، افزایش قابل ملاحظه بزاق یا عرق یا اشک یا ادرار، قرمز شدن پوست، درد قفسه سینه، تپش قلب، سردرد شدید، اسهال مداوم، خستگی بیش از حد، بی خوابی، گیجی، افسردگی، افزایش درد عضلانی و مفاصل، تغییرات بینایی و تاری دید، تنگی نفس، خس خس سینه. 

نام های تجاری خارجی
 • Mestinon®
 • Mestinon® Timespan®
 • Regonol®
دسته دارویی

مهارکننده استیل کولین استراز

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Neonates of myasthenia gravis mothers may have difficulty in sucking and swallowing (as well as breathing). Neonatal pyridostigmine may be indicated by symptoms (confirmed by edrophonium test).

Meda
 • مستینون قرص خوراکی 60 mg (قرص پیریدوستیگمین بروماید)
 • البرز دارو
 • پیرامیست قرص خوراکی 60 mg (قرص پیریدوستیگمین بروماید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg

  قرص

  180 mg

  قرص طولانی رهش

  60 mg

  قرص