پروتیرلین

Protirelin

مشخصات داروی پروتیرلین


  • نام های تجاری خارجی Protirelin
  • دسته دارویی پروتیرلین
  • مصرف پروتیرلین در بارداری

توصیه مصرف پروتیرلین


  • Protirelin
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی پروتیرلین

0.2 .mg/ml

تزریقی