آرتسونیت

Artesunate
Artesunate

توصیه مصرف آرتسونیت

به بیمار اطلاع دهید که این دارو به خوبی تحمل می شود. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

ترکیب ضد مالاریا

مشتقات آرتمیسین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

The benefits of breast-feeding to mother and infants should be weighed against the potential risk from infant exposure to artesunate.

Galen Pharmaceuticals Limited
 • ارتسونیت شیاف مقعدی 50 mg (شیاف آرتسونیت)
 • ارتسونیت شیاف مقعدی 200 mg (شیاف آرتسونیت)
 • Adit Lifesciences
 • آرتسونیت تزریقی پرنترال 60 mg/1mL (تزریقی آرتسونیت)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  قرص

  200 mg

  قرص

  200 mg

  تزریقی

  50 mg

  شیاف

  200 mg

  شیاف

  60 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط