پروپیلن گلیکول

Propylene Glycol
Acetic Acid, Propylene Glycol Diacetate, and Hydrocortisone

موارد استفاده پروپیلن گلیکول

درمان عفونت های سطحی مجرای خارجی گوش که توسط ارگانیسم های حساس به آنتی بیوتیک ایجاد شده باشد. 

نام های تجاری خارجی
  • Acetasol® HC
  • VoSol® HC
دسته دارویی

ترکیب مربوط به گوش، ضد عفونت

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

بالک


داروهای مرتبط